• Стодилка М.И. Глобальные изотермические колебания в фотосфере Солнца / Стодилка М.И. // Кинематика и физика небесных тел. – 2011. – Т. 27. – № 3. – С. 28 – 39
 • Стоділка М.І. Вплив дрібномасштабних магнітних полів на профілі магніточутливих ліній FeI λ525.02 та λ1564.85 нм у спокійній фотосфері Сонця / Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2011. – Т. 27. – № 4. – С. 1 – 21.
 • Стоділка М.І. П’ятихвилинні коливання яскравості Сонця / Стоділка М.І., Ковальчук М.М. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 158-170.
 • Ковальчук М.М. Становлення і розвиток відділу фізики Сонця: роки, люди, здобутки / Ковальчук М.М. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 55 – 80.
 • Ковальчук М.М. Вивчення зв’язків між активністю 23-го сонячного циклу та геомагнітними збуреннями / Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б., Лаба І.С., Баран О.А. // Вісник Львів. ун-ту, сер.фізична. – 2010. – Вип.. 45. – С. 142 – 149.
 • Ковальчук М.М. Дослідження еволюції активних областей на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С., Стоділка М.І. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 81-89.
 • Благодир Я.Т. Спостереження сонячного затемнення 22 липня 1990 року / Благодир Я.Т., Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 44-54.
 • Ковальчук М.М. Довгохвильові сонячні радіосплески як індикатори активних процесів на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Стоділка М.І., Кошовий В.В., Івантишин О.Л. // Вісник Львів.ун-ту, сер. фізична. – 2011. – № 46. – С. 105 – 112.
 • Стоділка М.І. Відбивання акустичних хвиль в реальній атмосфері Сонця / Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2010. – Т. 26. – № 2. – С. 50-58.
 • Баран О.А. Поле горизонтальних конвективних швидкостей за спостереженнями краю диска Сонця / Баран О.А., Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2010. – Т. 26. – № 3. – С. 34-49.
 • Лаба І.С. Надзвичайна сонячна й геомагнітна активність у жовтні-листопаді 2003 р. / Лаба І.С., Підстригач І.Я., Сумарук Ю.П., Сумарук Т.П., Сумарук П.В., Баран О.А. // Журн.фіз.досліджень. – 2010. – Т. 14. – № 3. – С. 3902-3915.
 • Стоділка М.І. Прогноз середньодобових геомагнітних збурень / Стоділка М.І. // Космічна наука і технологія. – 2010. – Т. 16. – № 5. – С. 46-53.
 • Ковальчук М.М. Статистичні дослідження активних областей на Сонці в оптичному, радіо- та рентгенівському діапазонах / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Стоділка М.І., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2009. — № 44. – С. 262–272.
 • Лаба І.С. Еволюція активної області 10069 у серпні 2002 р. і її спалахове енерговиділення / Лаба І.С., Лісняк П.Г., Підстригач І.Я. // Журнал фізичних досліджень. – 2009. – Т.13. — №2. – С. 2902–2908.
 • Ковальчук М.М. Аналіз поведінки резонансної лінії КІ7669 на диску Сонця / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б.,
 • Стоділка М.І. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2009. — № 44. – С. 234–245.
 • Stodilka M.I. On 2D radiative transfer in solar granulation. The case of Fe I lines / Stodilka M.I. // Astrophysics and Space Science. – 2009. — V. 318. — Issue 1—2. — P. 93–102.
 • Stodilka M.I. On the detection of internal gravity waves in the solar photosphere / Stodilka M.I. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2008. – Letters, Volume 390, Issue 1, pp. L83-L87.
 • Ковальчук М.М. Визначення параметрів дрібномасштабної турбулентності в активних областях на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2008. — № 41. – С. 61–67.
 • Ковальчук М.М. Визначення параметрів дрібномасштабної турбулентності в активних областях на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2008. — № 41. – С. 61–67.
 • Ковальчук М.М. Визначення параметрів дрібномасштабної турбулентності в активних областях на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2008. — № 41. – С. 61–67.
 • Стодилка М.И., Баран А.А. Структура фотосферной конвекции Солнца на субгрануляционных масштабах // Кинем. и физ.небесн.тел. – 2008. – Т. 24, № 2. – С. 99-110.
 • М.Ковальчук , М.Стоділка, М.Гірняк , І.Лаба. Вплив параметрів поглинаючого середовища в плямах і поза ними на фраунгоферові лінії у спектрі Сонця // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2007. – № 40. – С. 27-34.
 • Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б., Лаба І.С. Дослідження хромосферної сітки як горизонтальної неоднорідності реальної хромосфери Сонця // Вісник Львів.ун-ту, серія фізична. – 2007. – Вип.40. – С.49-57.
 • Stodilka M.I., Malynuch S.Z. Spatial variations in the velocity field and real solar granulation // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2006. – V.373. – Issue 1. – P.1523-1530.
 • Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б. Дослідження фізичних умов у сонячних корональних дірах по лініях водню: попередні результати // Вісник Львів.ун-ту, сер.фізична. – 2006. – Вип.39. – С.163-176.
 • Стоділка М.І. Діагностика внутрішніх гравітаційних хвиль у фотосфері Сонця // Кинематика и физика небесных тел. – 2005. – Т.21, №3. – С.197-208.
 • Стоділка М.І. Застосування інверсних методів для дослідження глобальних фотосферних коливань яскравості Сонця // Журн. фізичних досліджень. – 2004. – Т.8, №2. – С.192-198.
 • Cтодилка М.И., Ковальчук М.М. Микротурбулентность в солнечной грануляции // Известия Крым. астрофизической обсерватории. – 2004. – Т.100. – C.144-149.
 • Ковальчук М.М., Гірняк М.Б. Вплив нерівноважного випромінювання на утворення молекулярних ліній в спектрі Сонця // Вісник Львів. ун-ту, серія фізична. – 2004. – Вип.37. – С.199-210.
 • Стоділка М.І. Тихонівські стабілізатори в інверсних задачах спектральних досліджень // Кинематика и физика небесных тел. – 2003. – Т.19, №4. – С.334-343.
 • Стоділка М.І. Інверсна задача для дослідження неоднорідностей атмосфери Сонця та зір // Журнал фізичних досліджень. – 2002. – Т.6, №4. – С.435-442.