Напрямки досліджень

 • Лазерна локація штучних супутників Землі (ШСЗ);
 • Позиційні (координатні) спостереження супутників та об’єктів космічного сміття;
 • Фотометричні та фотополяриметричні спостереження ШСЗ;
 • Дослідження та вдосконалення оптичних засобів для спостережень ШСЗ;
 • Автоматизація проведення астрономічних спостережень.
Колектив відділу також виконує роботи зі збереження та забезпечення належного функціонування наукового об’єкта, що становить національне надбання – “Науково-дослідний комплекс апаратури для вивчення штучних небесних тіл ближнього космосу астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка”, що проводяться згідно договору з МОН № Н/148-2009 від 20.04.2015 р. (науковий керівник д.ф.-м.н., ст.н.сп. Б.С. Новосядлий).
slr_systemСтанція лазерної локації супутників “Львів-1831” створена у серпні 1998 року (отримано перші результати спостережень). У серпні 2002 зареєстрована у Міжнародній службі лазерних спостережень (ILRS) – ведуться лазерні віддалемірні спостереження штучних супутників Землі у рамках міжнародної мережі ILRS, а також у співпраці із Головною астрономічною обсерваторією Національної академії наук України (ГАО НАНУ).
sich1m_lightcurveФотометричні спостереження ШСЗ дають інформацію про характер руху супутника на орбіті, його конструктивні особливості. У випадку нештатної ситуації із супутником (напр. зіткнення з об’єктом космічного сміття або збою бортової навігаційної апаратури) – це може бути єдиним джерелом достовірної інформації про стан об’єкта.
satellite_uranlclВ українській мережі оптичних станцій дослідження навколоземного космічного простору (УМОС) проводяться позиційні спостереження низькоорбітальних штучних супутників Землі, космічного сміття, об’єктів пріоритетного списку Національного центру управління та випробовування космічних засобів Державного космічного агенства України (НЦУВКЗ ДКАУ).
image021У відділі проводиться модернізація електронної частини фотометра-поляриметра на базі фотоелектронних помножувачів (ФЭУ-79) з використанням нової 350-мм оптики системи Касегрена на 4-вісному гідувальному монтуванні ЛД-2. Паралельно досліджується низка об’єктивів для проведення фотометричних та позиційних спостережень низькоорбітальних супутників Землі з використанням у якості фотоприймача телевізійних камер із матрицями на основі пристрою з зарядовим зв’язком.
ld2_smgammaВедуться роботи із вдосконалення системи приводів 4-вісного гідувального монтування ЛД-2 (у співпраці з кафедрою приладів точної механіки Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології НУ “Львівська політехніка” ) для розширення динамічного діапазону швидкостей гідування, що забезпечить можливість спостережень як зір так і супутників на низьких навколоземних орбітах.
tpl_satРозробляється ряд програм та скриптів у операційній системі Лінукс для автоматизації астрономічних спостережень: проведення лазерно-локаційних спостережень, зокрема керування телескопом ТПЛ-1М; оновлення та відображення баз даних результатів лазерних та позиційних спостережень ШСЗ, та ін. Розпочато розробку нового програмного забезпечення для керування гідувальгим монтуванням ЛД-2, обробки лазерних та фотометричних спостережень супутників.

Інструменти

Телескоп ТПЛ-1М служить для:

 • колімації імпульсу лазерного передавача
 • фокусування відбитого від супутника лазерного імпульсу на вхідній діафрагмі
 • наведення та гідування за небесними тілами
tpl1m_telescopeТехнічні характеристики:
Діаметр вхідного отвору телескопа : 1 м
Фокусна відстань головної оптичної системи телескопа(при довжині хвилі 532 нм) : – 11600 мм
Монтування : двоосне, альт- азимутальне
Прийом-передача випромінювання : фокус куде
Діапазон повороту по азимуту : -200° – +430°
Діапазон повороту по висоті : 0° – 85°
Ціна поділки лімбів по азимуту та висоті : 12′
Рух по азумуту та висоті за допомогою крокових двигунів, величина кроку : 1″
Максимальна швидкість руху по азумуту та висоті : 2°⁄сек.

Телескоп Meade-DS2130 із додатковим об’єктивом Юпітер-9
Автоматизований телескоп на альт-азимутальному монтуванні. Застосування : позиційні спостереження низькоорбітальних ШСЗ.
Технічні характеристики:
Діаметр вхідного отвору : 130 мм
Фокусна відстань : 1000 мм
Додатковий об’єктив : Юпітер-9 (56/85)
Поле зору : 3° х 4°
Монтування : автоматизоване, керування із пульта та комп’ютера

Об’єктиви Уран-9
Змонтовано на гідувальних монтуваннях ТПЛ-1М та ЛД-2. Це є світлосильний семилінзовий анастигмат, лінзи просвітлені хімічним способом. Первинне застосування – астрокамера НАФА-3С/25.
image032Технічні характеристики:
Діаметр вхідного отвору : 100 мм
Фокусна відстань : 255 мм
Відносний отвір : 1:2.5
Поле зору : 54°
Монтування : ТПЛ-1М, ЛД-2
Коефіцієнт пропускання : 0.65
Кількість лінз : 7

Телескоп ГЛД-250
Гід-шукач від віддалеміра ЛД-2 змонтовано на екваторіальному монтуванні. Обладнано астрокамерою SXV-M9 та широкосмуговими фільрами Astrodon (UBVRI). Застосування : спостереження ГС та інших “повільних” небесних тіл.
Технічні характеристики:
Діаметр вхідного отвору : 250 мм
Фокусна відстань : 1250 мм
Відносний отвір – 1:5
Поле зору : 18′
Монтування : екваторіальне

Об’єктиви 350-мм системи Касегрена
Змонтовано на 4-вісному гідувальному монтуванні ЛД-2. Приймачі випромінювання (фотоелектронний помножувач, телевізійна камера) можуть бути розміщені у прямому фокусі або у головному фокусі системи.
ld2_opticsТехнічні характеристики:
Діаметр вхідного отвору головного дзеркала : 350 мм
Фокусна відстань головного дзеркала : 680 мм
Уквівалентна фокусна відстань : 3380 мм
Відносний отвір – 1:10
Поле зору : 20′
Монтування : ЛД-2

Публікації

Статті

 • Ya.O. Romanyuk. Monitoring the artificial space objects with the Ukrainian Network of optical stations / A.O. Romanyuk, O.V. Shulga, L.S. Shakun, N .I. Koshkin , Ye.B. Vovchyk, А.І. Bilinsky, K.P. Martyniuk-Lototskiy, R.T. Nogacz et al. // Odessa Astronomical Publications, vol. 34 (2021) p.85–92. DOI 10.18524/1810 – 4215.2021.34.24 4 926
 • А.І. Білінський. Статистичний аналіз орбітального руху вибраних штучних супутників Землі за період 24 циклу сонячної активності / А.І. Білінський, О. А. Баран, М. І. Стоділка, Є.Б. Вовчик, М.М. Ковальчук // КіФНТ. 2021 т.37, №6. с. 62–84. doi: https://doi.org/10.15407/kfnt2021.06.062
 • Ковальчук М.М. Наближена оцінка тривалості орбітального руху штучних супутників Землі з урахуванням світлового тиску / Ковальчук М.М., Вовчик Е.Б., Баран О.А., Білінський А.І., Лаушник І.П., Стоділка М.І., Гірняк М.Б. // Журнал фізичних досліджень. т.25 (1). 2021.- с. 1901-1904.
 • Koshkin N. Simultaneous multi-site photometry of LEO satellites to characterise their rotation states / Koshkin N., Shakun L., Melikyants S., Korobeynikova E., Strakhova S., Bilinsky A., Vovchyk Ye., Kudak V., Motrunich І., Neubauer I., Kozhukhov O., Romanyuk Ya., Ryabov A., Terpan S., Dragomiretsky V., Golubovskaya T. // Odessa Astronomical Publications. 33 (2020).- p. 119-124. DOI: 10.18524/1810-4215.2020.33.216464
 • Семків Ю. Використання сферичних функцій при моделюванні світлового забруднення атмосфери / Семків Ю., Лук’янченко Ю., Янків-Вітковська Л., Білінський А. // Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища – зб.наук.праць під заг. ред. В.Ю. Максимчука. –Львів : Растр-7, 2019.- с. 169-171.
 • Koval’chuk, M.M. Role of the solar wind parameters in changing orbital motion of the Earth’s satellites / Koval’chuk, M.M., Bilinsky, A.I. et al. // Kinemat. Phys. Celest. Bodies.- 2017.- Vol. 33, p. 295–301. https://doi.org/10.3103/S0884591317060046
 • Koval’chuk, M.M. Investigation of heliogeoactivity impact on the dynamics of orbital parameters of Earth’s artificial satellites. I. / Koval’chuk, M.M., Hirnyak, M.B., Baran, O.A. et al. // Kinemat. Phys. Celest. Bodies.- 2017.- Vol. 33, p. 245–249. https://doi.org/10.3103/S0884591317050038
 • Koval’chuk M. Estimation of the lifetime of artificail satellites of the Earth depending on their elements of orbit / M. Koval’chuk, Ye. Vovchyk, A. Bilinsky, K. Martynyuk-Lototsky et al. // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv.- 2017/6.- Vol. 55, p. 39-43.
 • Acero F. Prospects for Cherenkov Telescope Array observations of the young supernova remnant RX J1713.7−3946 / Fabio Acero, A. Bilinsky et al. // The Astrophysical Journal.- 2017.- Vol. 840, Is. 2, p.74-88. https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa6d67
 • Шульга О.В. Розвиток української мережі оптичних станцій УМОС як складового елементу системи контролю навколоземного космічного простору / Шульга О.В., Білінський, А.І., Благодир, Я.Т., Вовчик, Є.Б., Мартинюк-Лотоцький, К.А. та ін. // Косм. наука технол.- 2015.- № 21(3), с.74–82. https://doi.org/10.15407/knit2015.03.074
 • Лопаченко В.В. Анализ состояния КА “Сич-2” в 2013 г. по данным фотометрических наблюдений / Лопаченко В.В., Рыхальский В.В., Кожухов А.М., Богдановский А.Н., Шульга А.В., Кошкин Н.И., Епишев В.П., Благодыр Я.Т., Мурга В.В., Рыщенко С.В. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.– К.:ВАІТЕ, 2013.- №8, с.79-86.
 • Благодир Я.Т. Юстування оптичної системи телескопа ТПЛ-1М / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П., Вірун Н.В., Вовчик Є.Б. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.– К.:ВАІТЕ, 2013.- №8, с.91-94.
 • Благодир Я.Т. Звіт про роботу станції “Львів-1831” АОЛНУ ім.Івана Франка у мережі ЛЛС УЦПОЗ / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П., Вірун Н.В., Вовчик Є.Б. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.– К.:ВАІТЕ, 2013.- №8, с.114-116.
 • Благодир Я.Т. Звіт про роботу у 2013 р. Львівської станції за програмою УМОС / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П., Вірун Н.В., Вовчик Є.Б. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.– К.:ВАІТЕ, 2013.- №8, с.125-126.
 • A.Bilinsky ILRS Station Reports: Lviv, Ukraine / A.Bilinsky, Ya.Blagodyr, K.Martyniuk-Lototsky, N.Virun, E.Vovchyk, A.Kurylo // 2009-2010 ILRS Report.– Greenbelt(USA) : Goddard Space Flight Center, NASA, 2012.- P.12-45.
 • Білінський А.І. ВПЗ для астрономічних спостережень / Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П. // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012 : збірник наукових праць. – Львів, 2012. – С. 36-37. – Режим доступу до зб.: Матеріали конференції – FOSS Lviv.
 • Мартинюк-Лотоцький К.П. Використання вільного ПЗ для управління телескопом / Мартинюк-Лотоцький К.П. // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012 : збірник наукових праць. – Львів, 2012. – С. 84-85. – Режим доступу до зб.: Матеріали конференції – FOSS Lviv.
 • А.І.БілінськийТеоретичні аспекти модернізації супутникового чотиривісного монтування ЛД-2 / А.Білінський, Е.Б.Вовчик, Я.Т.Благодир // Космічна наука і технологія. – Том 18, № 2 (2012). – С. 55-58.
 • В.П.Епишев Результаты исследований поведения на орбите ИСЗ в нештатном режиме под воздействием околоземного космического пространства / В.П.Епишев, И.И.Исак, В.И.Кудак, И.И.Мотрунич, И.Ф.Найбауэр, Н.И.Кошкин, А.И.Билинский, К.П.Мартынюк-Лотоцкий, Я.Т.Благодыр, В.В.Лопаченко, В.В.Рыхальский, С.В.Рыщенко, А.В.Жуковецкий // Космічна наука і технологія. – Том 18, № 1 (2012). – С. 60-67.
 • Лопаченко В.В. Оценка состояния КА “EgyptSat-1” по результатам наблюдения оптическими инструментами Украины / Лопаченко В.В., Шульга А.В., Кошкин Н.И., Вовчик Е.Б., Епишев В.П., Рыщенко С.В. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2011.- №6, с.44-51.
 • Благодир Я.Т. Звіт про роботу станції “Львів-1831” у 2010-2011 роках / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П., Вовчик Е.Б., Вірун Н.В., Копко Б.М., Сугак Д.Ю., Гайдучок В.Г., Ваків М.М. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2011.- №6, с.65-67.
 • Шульга А.В. О функционировании Украинской сети оптических станций наблюдения околоземного космического пространства / Шульга А.В., Козырев Е.С., Сибирякова Е.С., Кошкин Н.И., Кара И.В., Благодыр Я.Т., Вовчик Е.Б., Епишев В.П., Кудак В.И., Рыхальский В.В., Лопаченко В.В., Кожухов А.М., Рыщенко С.В. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2011.- №6, с.77-82.
 • Благодир Я.Т. Звіт про роботу ЛЛС “Львів-1831” у 2011 році в рамках УМОС / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вірун Н.В., Вовчик Є.Б., Мартинюк-Лотоцький К.П. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2011.- №6, с.83-84.
 • Апуневич С.В. Неймовірні космічні “сонячні зайчики” / Апуневич С.В., Білінський А.І // Світ фізики. – №3 (2011). – С. 12-14.
 • Я.Благодир Модернізація гідувального пристрою для спостережень штучних супутників Землі / Я.Благодир, А.Білінський, К.Мартинюк-Лотоцький, Н.Вірун, Є.Вовчик, Р.Дейнека // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник праць. – № 72 (2011). – С.93-96.
 • А.Білінський Лазерна локація супутників. ЛЛС станція “Львів-1831” / А.Білінський, С.Апуневич, Я.Благодир, Е.Вовчик, Н.Вірун // Фізичний збірник НТШ. – Том 8 (2011). – С. 24-43.
 • Apunevych S.V. The station “Lviv” of satellite laser ranging / Apunevych S.V., Apunevych S.Ye., Bilinsky A., Blagodyr Ya., Virun N., Vovchyk Ye., Martyniuk-Lototsky K. // Proceedings of the 6th Orlov conference. – K.:Akademperiodyka, 2010. – P. 141-143.
 • А. Білінський Лазерні спостереження штучних супутників Землі та Місяця / А. Білінський, Вірун Н. // Вісник НТШ. – Число 44 (2010). – С. 42-44.
 • А. Білінський Застосування скриптового програмування у LINUX для створення бази даних спостережень у АО ЛНУ // Теоретична електротехніка : збірник наукових праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 61. – С. 82-89.
 • Апуневич С.В., Благодыр Я.Т., Билинский А.И, Вирун Н.В., Вовчик Е.Б., Логвиненко А.А., Мартинюк-Лотоцький К.П. Аппаратурное обеспечение пункта для комплексных наблюдений искусственных спутников Земли // Околоземная астрономия‑2009 : сб. трудов конференции. – М.: ГEОС, 2010. – С. 84‑87.
 • S.Apunevych ILRS Station Reports: Lviv, Ukraine / S.Apunevych, A.Bilinsky, Ya.Blagodyr, N.Virun, E.Vovchyk, K.Martyniuk-Lototsky // 2007-2008 ILRS Annual Report.– Greenbelt(USA) : Goddard Space Flight Center, NASA, 2009.- P.13-41–13-43.
 • Благодир Я.Т. Звіт про роботу станції у 2009 році / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Апуневич С.В., Мартинюк-Лотоцький К.П., Вірун Н.В., Вовчик Є.Б. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі. – Київ : Компанія ВАІТЕ , 2009. – №4. – С. 53-54.
 • Білінський А.І. База даних результатів ЛЛС спостережень станції «Львів 1831» / Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі. – Київ : Компанія ВАІТЕ , 2009. – №4. – С. 7-11.
 • А. Білінський Використання цифрової метеостанції WS 3600 на станції лазерної віддалеметрії «Львів 1831» / А. Білінський, К. Мартинюк-Лотоцький, Н. Вірун, С. Апуневич, Я. Благодир, Е. Вовчик // Теоретична електротехніка : збірник наукових праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 60. – С. 111-117.
 • С. Апуневич Опрацювання результатів спостережень штучних супутників Землі на лазерно-локаційній станції “Львів 1831” / С. Апуневич, А. Білінський, С. Апуневич, Я. Благодир // Теоретична електротехніка : збірник наукових праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 60. – С. 104-110.
 • Билинский А.И. Модернизация лазерно-локационной станции ГМЦ «Орион» ДонГТУ и результаты наблюдений спутников / Билинский А.И., Благодыр Я.Т., Денищик Ю.С., Горельников С.А. // Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. – Алчевск : ДонГТУ , 2009. – Вып. 29. – С. 325-330.
 • Софія Апуневич. Лазерна локація штучних супутників Землі // Світ фізики. №1, 2009.-с.11-20.
 • Софія Апуневич. Астрономічні кутомірні та оптичні інструменти- від гномона до ППЗ-матриці // Світ фізики. №2, 2009.-с.44-47.
 • С. Апуневич Екологічний моніторинг навколоземного простору / С. Апуневич, А. Білінський, Я. Благодир, Н. Вірун, Е. Вовчик, К. Мартинюк-Лотоцький // 14-ий міжнародний наук.-техн. симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища. GPS та GIS технології” : зб. наук. праць. – Львів : Львівське Астрономо-геодезичне товариство, 2009. – С. 196–198.
 • Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К., Благодир Я.Т. Автоматизація ЛЛС-спостережень на станції «Львів» // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.– К.:ВАІТЕ, 2008.- №3, с.7-10.
 • Апуневич С.В., Апуневич С.Є., Білінський А.І., Благодир Я.Т. Обчислення нормальних точок для ЛЛС-станції «Львів» // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.– К.:ВАІТЕ, 2008.- №3, с.11-14.
 • Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К., Апуневич С.В., Вірун Н.В., Вовчик Е.Б. Звіт про роботу ЛЛС-станції «Львів» за 2008 рік // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.– К.:ВАІТЕ, 2008.- №3, с.43-44.
 • Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К., Апуневич С.В., Вірун Н.В., Вовчик Е.Б., Вакарчук І.О. ЛЛС-станція «Львів» // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.– К.:ВАІТЕ, 2008.- №1, с.55-59.
 • Козырев Е.С., Сибирякова Е.С., Шульга А.В., Апуневич С.В., Билинский А.И., Благодыр Я.Т., Вирун Н.В., Вовчик Е.Б., Логвиненко А.А., Мартынюк-Лотоцкий К.П. Совместный проект НИИ “Николаевская астрономическая обсерватория” и Львовской астрономической обсерватории по позиционным наблюдениям ИСЗ // Материалы международной конференции «Околоземная Астрономия-2007», Нальчик.-2008, с.326-331.
 • Апуневич С.В., Билинский А.И., Благодыр Я.Т., Вирун Н.В., Вовчик Е.Б., Логвиненко А.А., Мартынюк-Лотоцкий К.П. От первого ИСЗ до сегодняшних дней (история станции 1031 г.Львов). // Материалы международной конференции «Околоземная Астрономия-2007», Нальчик.-2008, с.20-24.
 • Вовчик Е.Б., Апуневич С.В,. Билинский А.И., Благодир Я.Т., Вирун Н.В., Логвиненко А.А., Мартынюк-Лотоцкий К.П. Несколько замечаний по поводу создания Банка данных фотометрических наблюдений ИСЗ // Доклады II Международной научной конференции «Наблюдение околоземных космических объектов», 22-24 января 2008 г., Москва.
 • Ja.Blagodyr, A.Bilinsky, K.Martynyuk-Lototsky, O.Lohvynenko, N.Virun Overview and performance of the Ukrainian SLR station “Lviv-1831” // Artificial Satellites, Vol.42, No.1, Warszawa-.2007, pp.9-15. DOI: 10.2478/v10018-007-0014-4
 • A.Bilinsky, Ya.Blagodyr, A.Lohvynenko, et al. “ILRS Station Reports: Lviv, Ukraine” // International laser Ranging Service 2005-2006 Annual Report, 2007, pp.B37-B38.
 • Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К., Апуневич С.В., Вірун Н.В. Перспективи та плани розвитку лазерно-локаційної станції “Lviv” // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.– К.:ВАІТЕ, 2007.- №2, с.46-47.
 • Білінський А.І., Благодир Я.Т., Мартинюк-Лотоцький К.П., Апуневич С.В. Дослідження телескопа ТПЛ-1М лазерно-локаційної станції “Lviv-1831” // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.– К.:ВАІТЕ, 2007.- №2, с.27-31.
 • Апуневич С.В., Благодир Я.Т., Вовчик Е.Б., Білінський А.І., Вірун Н.В., Мартинюк-Лотоцький К.П., Півсторіччя спостережень штучних супутників Землі. Доля та покликання. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі.- К.:ВАІТЕ, 2007.- №2, с.7-13.
 • Благодыр Я.Т., Билинский А.И., Логвиненко А.А., Мартынюк-Лотоцкий К.П., Вовчик Е.Б., Апуневич С.В., Вирун Н.В., Клым Б.П., Почапский Е.П. Комплекс для оптических наблюдений ИСЗ АО ЛНУ // Материалы Международной конференции «Наблюдение околоземных космических объектов». – Звенигород (Россия), 2007.
 • Благодир Я.Т., Бiлінський А.І., Вірун Н.В., Вовчик Е.Б., Логвиненко О.О. До питання про класифікацію спостережувальних кривих блиску ШСЗ // Сборник материалов Международной научной конференции «Изучение обьектов околоземного пространства и малых тел Солнечной системы» . – Николаев, Аттол, 2007. – С.136-141.
 • Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П., Логвиненко О.О. Результати лазерно-локаційних спостережень на лазерному віддалемірі “Львів-1831” за 2005 рік // Сборник материалов Международной научной конференции “Изучение обьектов околоземного пространства и малых тел Солнечной системы”. – Николаев, Аттол, 2007. – С.133-136.

Патентні документи

Електронні публікації результатів ЛЛС спостережень

Корисна література

 • Руководство по сборке и наладке лазерного телескопа ТПЛ-1М/ Сост. Ю.А.Медведев. – Одесса, 1998. 74 с.

Участь у конференціях: доповіді та тези

2018

 • Шакун Л.Определение орбит геостационарных спутников и анализ случайной и систематической ошибок пунктов наблюдений УМОС с помощью астродинамической библиотеки KorbEstLib. / Шакун Л., Шульга А., Кошкин Н., Кашуба Н., Калюжный В., Крючковский В., Кудак В., Периг В., Романюк Я., Мартынюк-Лотоцкий К., Марсакова В. //  Ukrainian conference of space research. Absracts. September 17—20 2018. – Київ, 2018 –  C. 146.
 • S.Ye. Apunevych, Satellite laser ranging station “Lviv-1831”. Status report. / S.Ye. Apunevych, S.V. Apunevych, K.P.. Martynyuk-Lototskyy, Ya T. Blagodyr, A.I. Bilinsky, E.B.Vovchyk, N.V.Virun. // ІХ наукова конференція “Вибрані питання астрономії та астрофізики” присвяченої пам’яті Богдана Бабія (1936—1993) Тези доповідей. 1-5 жовтня 2018. –Львів, 2018. — С. 10.
 • Апуневич С.В. Дослідження ринку вільного програмного забезпечення для конструювання оптичних систем / Апуневич С.В., Благодир Я.Т., Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький K.П., Апуневич С.Є., Тістечко М. // Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv 2018: Матеріали, 26 – 29 квітня 2018. – Львів, 2018. – C. 5.

2017

 • The Cherenkov Telescope Array Consortium at the 35th International Cosmic Ray Conference (ICRC2017), July 12-20 2017, Busan, Korea. https://arxiv.org/abs/1709.03483

2016

 • The CTA Consortium at the 6th International Symposium on High-Energy Gamma-Ray Astronomy (Gamma 2016), July 11-15, 2016, in Heidelberg, Germany. https://arxiv.org/abs/1610.05151

2015

 • Apunevych S.V., Bilinsky A., Blagodyr Ja., Virun N.,Vovchyk Ye., Martynyuk-Lototsky K.SLR”Lvil-1831”. Laser system / Materials of international scientific and technical conference “Laser technologies. Lasers and their application”-Truskavets, Ukraine, June 17-19, 2015., p.149.
 • Білінський А.І. Забезпечення контролю космічного простору оптичними засобами. Білінський А.І. Благодир Я.Т. Вовчик Є.Б., Мартинюк-Лотоцький К.П. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14-15 травня 2015 року). Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. – Львів: АСВ, 2015. – 314 с.
 • S.Apunevych. The artificial satellites as the indicator of the activity of Sun. S.Apunevych, Ya.Blagodyr, A.Bilinskyy, N.Virun, Ye.Vovchyk, K.Martynyuk- Lototskyy. Programme. Astracts.Information. Third UK-Ukraine-Spain Meeting on Solar Physics and Space Science. Lviv, Ukraine. 7 sept-11 Sept 2015. Lviv, p.58.
 • С.В. Апуневич. Застосування оптичних засобів для контролю космічного простору. С.В. Апуневич, А.І.Білінський , Я.Т.Благодир, Є.Б.Вовчик, К.П.Мартинюк-Лотоцький, Є.І.Онищенко, С.С. Москаленко О.Є. Краснощеков / Тези доповідей 15 українська конференція з космічних досліджень. -Одесса 24-28 серпня 2015, -К. 2015. -С. 155.

2014

 • Благодир Я.Т. Оптичні спостереження ШСЗ протягом 2013 р. / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вовчик Є.Б., Мартинюк-Лотоцький К.П., Вірун Н.В. // доповідь на Звітній науковій конференції Університету за 2013 рік : секція Астрономії. – 3-4 лютого 2014 р., м.Львів.
 • Апуневич С.В. Дослідження характеристик випромінювання лазера SL212 / Апуневич С.В., Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вовчик Є.Б. // доповідь на Звітній науковій конференції Університету за 2013 рік : секція Астрономії. – 3-4 лютого 2014 р., м.Львів.

2013

 • Лопаченко В.В. Анализ состояния КА “Сич-2” в 2013 г. по данным фотометрических наблюдений / Лопаченко В.В., Кожухов А.М., Рыхальский В.В., Богдановский А.Н., Шульга А.В., Кошкин Н.И., Епишев В.П., Благодыр Я.Т., Мурга В.В., Рыщенко С.В. // Щорічна робоча нарада української мережі лазерної локації та української мережі оптичних станцій (УМОС) : зб. Тез – 29-31 жовтня 2013 р. – Миколаїв : видавництво Атолл, 2013. – С. 9.
 • Благодир Я.Т. Звіт за 2013 р. про роботу ЛЛС станції “Львів” за програмою УЦПОЗ / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вірун Н.В., Вовчик Є.Б., Мартинюк-Лотоцький К.П. // Щорічна робоча нарада української мережі лазерної локації та української мережі оптичних станцій (УМОС) : зб. Тез – 29-31 жовтня 2013 р. – Миколаїв : видавництво Атолл, 2013. – С. 12.
 • Благодир Я.Т. Звіт про роботу у 2013 р. Львівської станції за програмою УМОС / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вірун Н.В., Вовчик Є.Б., Мартинюк-Лотоцький К.П. // Щорічна робоча нарада української мережі лазерної локації та української мережі оптичних станцій (УМОС) : зб. Тез – 29-31 жовтня 2013 р. – Миколаїв : видавництво Атолл, 2013. – С. 12.
 • Благодир Я.Т. Координати ЛЛС “Львів” / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вірун Н.В., Вовчик Є.Б., Мартинюк-Лотоцький К.П., Апуневич С.В., Апуневич С.Є. // Щорічна робоча нарада української мережі лазерної локації та української мережі оптичних станцій (УМОС) : зб. Тез – 29-31 жовтня 2013 р. – Миколаїв : видавництво Атолл, 2013. – С. 13.
 • Епишев В.П. Определение блеска исследуемого ИСЗ на основании результатов наблюдений с разных пунктов / Епишев В.П., Кудак В.И., Мартынюк-Лотоцкий К.П., Найбауэр И.Ф., Новак Э.Й., Кошкин Н.И. // Международная научная конференция “Околоземная астрономия-2013” : сб.тезисов – 7-11 октября 2013 г. – Краснодар : Издательско-полиграфический центр КубГУ, 2013. – С. 58-59.
 • Епишев В.П. Анализ нештатных ситуаций на орбите на базе фотометрической информации / Епишев В.П., Барна И.В., Билинский А.И., Кошкин Н.И., Кудак В.И., Лопаченко В.М., Мартынюк-Лотоцкий К.П., Мотрунич И.И., Найбауэр И.Ф., Рыхальский В.В. // Международная научная конференция “Околоземная астрономия-2013” : сб.тезисов – 7-11 октября 2013 г. – Краснодар : Издательско-полиграфический центр КубГУ, 2013. – С. 66.
 • Епишев В.П. Результаты исследования поведения избранных дестабилизированных ИСЗ в минимуме солнечной активности / Епишев В.П., Барна И.В., Кудак В.И., Мартынюк-Лотоцкий К.П., Найбауэр И.Ф., Периг В.М., Новак Э.Й., Вовчик Е.Б. //
 • Международная научная конференция “Околоземная астрономия-2013” : сб.тезисов – 7-11 октября 2013 г. – Краснодар : Издательско-полиграфический центр КубГУ, 2013. – С. 72.
 • Благодыр Я.Т. ЛД-2 – старый прибор в новом качестве / Благодыр Я.Т., Билинский А.И., Вовчик Е.Б., Мартынюк-Лотоцкий К.П. // Международная научная конференция “Околоземная астрономия-2013” : сб.тезисов – 7-11 октября 2013 г. – Краснодар : Издательско-полиграфический центр КубГУ, 2013. – С. 129-130.
 • Благодыр Я.Т. Новый телескоп для наблюдений геостационарных и высокоапогейных искусственных объектов / Благодыр Я.Т., Билинский А.И., Вовчик Е.Б., Мартынюк-Лотоцкий К.П. // Международная научная конференция “Околоземная астрономия-2013” : сб.тезисов – 7-11 октября 2013 г. – Краснодар : Издательско-полиграфический центр КубГУ, 2013. – С. 130-131.
 • Рыхальский В.В. Анализ состояния КА “Сич-2” в 2013 г. по данным фотометрических наблюдений / Рыхальский В.В., Лопаченко В.В., Кошкин Н.И., Епишев В.П., Благодыр Я.Т., Рыщенко С.В. // 13-та українська конференція з космічних досліджень : зб. тез. – 2-6 вересня 2013 р.
 • Благодир Я.Т. Лазерно-локаційні спостереження штучних супутників Землі (ШСЗ) на станції “Львів” у 2012 р.: проблеми з відновленням роботи лазера локаційної системи / Благодир Я.Т., Вовчик Є.Б. // доповідь на Звітній науковій конференції Університету за 2012 рік : секція Астрономії. – 5-6 лютого 2013 р., м.Львів.
 • Білінський А.І. ПЗЗ фотометрія ШСЗ у смугах BVR системи Джонсона // доповідь на Звітній науковій конференції Університету за 2012 рік : секція Астрономії. – 5-6 лютого 2013 р., м.Львів.
 • Вірун Н.В. Менеджемент, збереження і обробка астрономічних даних за допомогою засобів Віртуальної Обсерваторії // доповідь на Звітній науковій конференції Університету за 2012 рік : секція Астрономії. – 5-6 лютого 2013 р., м.Львів.
 • Мартинюк-Лотоцький К.П. Спостереження геостаціонарних і високоеліптичних супутників на телескопі ГЛД-250 // доповідь на Звітній науковій конференції Університету за 2012 рік : секція Астрономії. – 5-6 лютого 2013 р., м.Львів.

2012

 • Мартинюк-Лотоцький К.П. Звіт про роботу станції Львів / Білінський А.І., Благодир Я.Т., Вовчик Є.Б., Мартинюк-Лотоцький К.П., Вірун Н.В. // доповідь на нараді Української мережі лазерної локації та Української мережі оптичних спостережень (УМОС). – 3 жовтня 2012 р., м.Алчевськ (ДонДТУ, ДМЦ “Оріон”).
 • Білінський А.І. Фотометричні телевізійні спостереження низькоорбітальних ШСЗ у Львові / Білінський А.І., Благодир Я.Т., Вовчик Є.Б., Мартинюк-Лотоцький К.П., Курило А.А. // Перша всеукраїнська конференція “Лазерна локація та оптичні спостереження космічних об’єктів”. – 2-3 жовтня 2012 року, м.Алчевськ (ДонДТУ). – Алчевськ. – 2012. – С. 4.
 • Благодыр Я.Т. О результатах работы Украинской сети оптических станций исследования околоземного космического пространства / Благодыр Я.Т., Епишев В.П., Кошкин Н.И., Кузьков В.П., Рыхальский В.В., Рыщенко С.В., Мурга В.В., Шульга А.В. // 12-а Українська конференція з космічних досліджень. – 3-7 вересня 2012 року, м.Євпаторія (АР Крим) . – К. – 2012. – С. 14.
 • Епишев В.П. Исследование рассеивания света поверхностью ИСЗ “Сич-2” по наблюдениям с разных пунктов / Епишев В.П., Билинский А.И., Кошкин Н.И., Кудак В.И., Найбауер И.Ф., Новак Э.Й. // 12-а Українська конференція з космічних досліджень. – 3-7 вересня 2012 року, м.Євпаторія (АР Крим) . – К. – 2012. – С. 18.
 • Епишев В.П. Результаты фотометрии космической станции “Фобос-Грунт” с територии Украины / Епишев В.П., Барна И.В., Билинский А.И., Кошкин Н.И., Кудак В.И., Лопаченко В.М., Мартынюк-Лотоцкий К.П., Мотрунич И.И., Найбауер И.Ф., Рыхальский В.В. // 12-а Українська конференція з космічних досліджень. – 3-7 вересня 2012 року, м.Євпаторія (АР Крим) . – К. – 2012. – С. 19.
 • Шульга А.В. О результатах работы Украинской сети оптических станций исследования околоземного космического пространства / Шульга А.В., Благодыр Я.Т., Епишев В.П., Кошкин Н.И., Мурга В.В., Рыщенко С.В., Велесь С.В., Дронов С.Н., Рыхальский В.В., Лопаченко В.В. // 12-а Українська конференція з космічних досліджень. – 3-7 вересня 2012 року, м.Євпаторія (АР Крим) . – К. – 2012. – С. 28.
 • Мартинюк-Лотоцький К.П. Використання вільного ПЗ для управління телескопом // Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv 2012. – 27-28 квітня 2012 року, м.Львів.
 • Білінський А.І. ВПЗ для астрономічних спостережень / Білінський А.І., Мартинюк-Лотоцький К.П. // Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv 2012. – 27-28 квітня 2012 року, м.Львів.
 • Мартинюк-Лотоцький К.П. Комп’ютерне управління екваторіальним монтуванням для 200-мм телескопа // Міжнародна науково-технічна конференція “Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта). – 22-29 лютого 2012 року (http://conf.rtf.kpi.ua/)

Робота зі студентами

2020
На заміській спостережній базі АО ЛНУ проведено навчально-ознайомчу практику для студентів 3-го та 4-го курсів фізичного факультету ЛНУ ім.І.Франка. Студенти ознайомились із дослідженнями штучних супутників Землі, провели астрономічні спостереження на телескопі АЗТ-14.

2019
За сприяння кафедри астрофізики найактивніші студенти були залучені до програми спостережень ГС ШСЗ на телескопі АЗТ-14.

2015
На заміській спостережній базі АО ЛНУ проведено навчально-ознайомчу практику для студентів 3-го курсу фізичного факультету ЛНУ ім.І.Франка та дослідницьку практику для студентів-магістрів Інституту геодезії НУ “Львівська Політехніка”, під час яких студенти приймали участь у реальних спостереженнях ШСЗ.

2013-2014

Проведено навчально-ознайомчу практику на заміській базі АО для студентів кафедри Астрофізики фіз. ф-ту ЛНУ імені Івана Франка.

Проведено дослідницьку практику для студентів-магістрів Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”.

Спільно із НУ “Львівська політехніка” проведено навчально-ознайомчу практику для студентів вищої школи Нойбранденбург (Німечина).

Подано теми курсових (дипломних, магістерських) робіт (у співпраці із кафедрою Астрофізики) за тематикою оптичних спостережень ШСЗ.

Проведено ряд лабораторних робіт у рамках спецкурсу “Космічна геодезія та супутникова астрономія” для студентів-магістрів.

2012-2013

Подано теми курсових (дипломних, магістерських) робіт (у співпраці із кафедрою Астрофізики):

 • Дипломна робота “Методи оптичних спостережень штучних супутників Землі”.

У рамках проведення літньої практики для студентів 3-го курсу спеціалізації “Астрофізика”, співробітниками відділу прочитано ряд лекцій та ознайомлено із телескопами ТПЛ-1М, ЛД-2, ГЛД-250 розташованими на заміській базі спостережень Астрономічної обсерваторії:

 • Лазерна локація супутників. Позиційні та фотометричні спостереження низькоорбітальних супутників Землі. М.н.с. Білінський А.І.
 • Спостереження геостаціонарних та високоеліптичних супутників. Інж. Курило А.А.
 • Віртуальна обсерваторія. М.н.с. Вірун Н.В.

2011-2012

Виконуються курсові та дипломні роботи (у співпраці із кафедрою Астрофізики):

 • Позиційні спостереження низькоорбітальних супутників та космічного сміття оптичними засобами. Галан Мар’ян (ФзФ-33). Керівник проф. Новосядлий Б.С., конс. м.н.с Білінський А.І.
 • Фотометричні спостереження низькоорбітальних супутників Землі. Петерега Андрій (ст. ФзФ-33). Керівник доц. Мелех Б.Я., конс. м.н.с. Білінський А.І.
 • Позиційні спостереження низькоорбітальних супутників та об’єктів космічного сміття. Бабунич Юрій (ФзФ-43). Керівник проф. Новосядлий Б.С., конс. м.н.с Білінський А.І.
 • ПЗЗ фотометрія геостаціонарних супутників. Лісогорський Максим (ФзФ-43). Керівник проф. Новосядлий Б.С., конс. інж. Мартинюк-Лотоцький К.П.
 • Дипломна робота – Еволюція обертання білого карлика у магнітних катаклізмічних подвійних зоряних системах. Артюх Сергій (ФзАс-51). Керівник доц. Мелех Б.Я., конс. інж. Мартинюк-Лотоцький К.П.
 • Магістерська робота – Зміни харакеристик плям на компонентах затемнюваних подвійних систем. Прунчак Ірина (ФзАм-61). Керівник проф. Ваврух М.В., конс. інж. Мартинюк-Лотоцький К.П.

Підготовлено ознайомчий стенд про роботу у відділі, вивішено біля кім.302 (Відділ практичної астрономії та фізики ближнього космосу АО ЛНУ) по вул. Кирила і Мефодія 8а.

small7stend_sat

2010-2011

У рамках проведення літньої практики для студентів 3-го курсу спеціалізації “Астрофізика”, співробітниками відділу прочитано ряд лекцій та проведено практичні заняття:

Проведено практичні спостереження (у нічний час) на телескопах ТПЛ-1М, ЛД-2, ГЛД-250.

2007-2008

Курсові роботи:

 • Використання телевізійних камер при спостереженнях штучних супутників Землі. Курило Андрій (ФзА-41). Керівник ас. Тишко Н.Л., конс. Благодир Я.Т. – (2008). 26 с.

2006-2007

Курсові роботи:

 • Розробка програми розрахунку поляриметричних параметрів при спостереженнях ШСЗ. Курило Андрій (ФзА-31). Керівник ас. Тишко Н.Л., конс. Благодир Я.Т. – (2007). 16 с.

2000-2001

Курсові роботи:

 • Місце астероїдів в Сонячній системі та астероїдна небезпека. Гладюк Володимир (ФзФ). Керівник доц. Логвиненко О.О., конс. ст.н.с. Вовчик Е.Б. – (2001). 33 с.