Напрямки досліджень

 • Утворення фраунгоферових ліній в неоднорідній атмосфері Сонця;
 • Обернені задачі переносу випромінювання; діагностика фізичних умов в реальній атмосфері Сонця;
 • Спостереження випромінювання Сонця на хромосферно – фотосферному телескопі АФР-2 у лінії H- альфа;
 • Активні процеси на Сонці та їх геофізичні прояви.

У відділі виконуються дві держбюджетні науково-дослідні теми:

 • АО-39Ф “Дослідження варіацій випромінювання Сонця в різних спектральних діапазонах та діагностика сонячної атмосфери” (номер держреєстрації 0109U002089). Науковий керівник: д.ф.-м.н. ст.н.сп. Стоділка М.І., термін виконання: 1.01.2009-31.12.2011.
 • АО-93П “Геофізичні прояви особливостей епох екстремумів циклів сонячної активності”. Науковий керівник: д.ф.-м.н. ст.н.сп. Стоділка М.І., термін виконання: 1.01.2011-31.12.2012.

На основі обширного ряду високоточних спостережень тонкої структури фраунгоферових ліній Сонця, запозичених з великих сонячних телескопів та отриманих з допомогою космічних апаратів, досліджуються варіації параметрів фраунгоферових ліній залежно від фази циклу сонячної активності.

За даними спостережень на КА неперервного випромінювання і за профілями фраунгоферових ліній з високим просторовим розділенням (VIRGO/SPM, ДИФОС-Ф, VTT) проводиться діагностика неоднорідної сонячної плазми. Проводяться дослідження варіацій випромінювання Сонця у різних спектральних діапазонах із використанням сучасних спостережуваних даних з високим розділенням та регулярних спостережень на хромосферно – фотосферному телескопі АФР-2 у лінії H- альфа.

Використання спостережуваного матеріалу, отриманого в оптичному діапазоні на телескопах Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка і доповненого даними про випромінювання Сонця в радіодіапазоні та даними з космічних апаратів у різних спектральних діапазонах, дозволяє співставити змінність сонячного потоку випромінювання із змінами в атмосфері Землі, це може мати практичне застосування при розробці прогнозів геофізичних явищ. Розробляється методика з використанням методів вейвлет-аналізу, спектрального (частотного) і статистичного аналізу; створюється відповідне програмне забезпечення: для розрахунку зв’язку між різними явищами в області сонячно-земної фізики, для визначення трендів зміни характеристик атмосфери Землі. Досліджується динаміка провісників подій, відповідальних за вплив сонячних збурень на фізичні характеристики атмосфери Землі, що дозволить створити так званий методологічний портрет сонячно-земних зв’язків. Досліджуються збудження швидких мікропульсацій геомагнітного поля в періоди появи активних процесів на Сонці для діагностики структури і параметрів навколишнього середовища поблизу земної поверхні. Вивчаються явища подібності в часових профілях гомологічних сонячних збурень при розробці методів геофізичних прогнозів.

Результати відтворення фізичних умов в атмосфері Сонця інверсними методами.

pic4
pic5

Інструменти

Фотогеліограф Максутова, 1948 р., виробник – Ленінградське оптико-механічне об’єднання (Росія), (D=10 см, F=8.8 м). Останнім часом замінено на новий фотогеліограф, із цифровим приймачем.

fotoheliogr1
27_04_2012_lviv
Хромосферно-фотосферний телескоп АФР-2 з інтерференційно-поляризаційним фільтром, 1957 р., виробник – Ленінградське оптико-механічне об’єднання (Росія), (F=540.6 см, D=25.5 см).

Публікації

 • Koval’chuk M. M. Investigation of heliogeoactivity impact on the dynamics of orbital parameters of Earth’s artifical satellites.І. / Koval’chuk M. M., Hirnyak M. B., Baran O. A., Stodilka M. I., Vovchyk Ye. B., Bilinsky A. I., Blahodyr Ya. T., Virun N. V., Apunevych S. V. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2017. – Vol. 33. – № 5. – P. 245–249.
 • Koshmak I. O. Modelling of HII Region Radiation Surrounding the Starburst Knot Taking into Account the Evolution of Structures Formed by Superwind / Koshmak I. O., Melekh B. Ya. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2017. – Vol. 33. – № 2. – P. 39–54.Бугаєнко О. С. Метод детального розрахунку дифузного йонізуючого випромінювання у небулярних середовищах / Бугаєнко О. С., Мелех Б. Я. // Журнал фізичних досліджень. – 2016. – Т. 20, № 4. – С. 4901 (13с.).
 • Ковальчук М. М. Визначення часу існування штучних супутників Землі в залежності від елементів орбіти / Ковальчук М. М., Вовчик Є. Б., Стоділка М. І., Білінський А. І., Баран О. А., Гірняк М. Б., Мартинюк-Лотоцький К. П. // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка: Астрономія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – Вип. 55. – С. 39-43.
 • Баран О. А. Розвиток конвективних структур у сонячній фотосфері / Баран О. А., Стоділка М. І. // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка: Астрономія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. 2(54). – С. 46-48.
 • Сумарук Ю. П. Динаміка вікових варіацій неомагнітного поля з часом / Сумарук Ю. П., Сумарук Т. П., Реда Я. // Геофизический журнал. – 2016. – Т. 38, № 6. – С. 152–159.
 • Сумарук Ю. П. Вікові варіації геомагнітного поля на Африканській тектонічній плиті / Сумарук Ю. П., Сумарук Т. П. / Геофизический журнал. – 2017. — Т. 39, № 2. — С. 96–108.
 • Стодилка М.И. Глобальные изотермические колебания в фотосфере Солнца / Стодилка М.И. // Кинематика и физика небесных тел. – 2011. – Т. 27. – № 3. – С. 28 – 39
 • Стоділка М.І. Вплив дрібномасштабних магнітних полів на профілі магніточутливих ліній FeI λ525.02 та λ1564.85 нм у спокійній фотосфері Сонця / Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2011. – Т. 27. – № 4. – С. 1 – 21.
 • Стоділка М.І. П’ятихвилинні коливання яскравості Сонця / Стоділка М.І., Ковальчук М.М. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 158-170.
 • Ковальчук М.М. Становлення і розвиток відділу фізики Сонця: роки, люди, здобутки / Ковальчук М.М. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 55 – 80.
 • Ковальчук М.М. Вивчення зв’язків між активністю 23-го сонячного циклу та геомагнітними збуреннями / Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б., Лаба І.С., Баран О.А. // Вісник Львів. ун-ту, сер.фізична. – 2010. – Вип.. 45. – С. 142 – 149.
 • Ковальчук М.М. Дослідження еволюції активних областей на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С., Стоділка М.І. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 81-89.
 • Благодир Я.Т. Спостереження сонячного затемнення 22 липня 1990 року / Благодир Я.Т., Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 44-54.
 • Ковальчук М.М. Довгохвильові сонячні радіосплески як індикатори активних процесів на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Стоділка М.І., Кошовий В.В., Івантишин О.Л. // Вісник Львів.ун-ту, сер. фізична. – 2011. – № 46. – С. 105 – 112.
 • Стоділка М.І. Відбивання акустичних хвиль в реальній атмосфері Сонця / Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2010. – Т. 26. – № 2. – С. 50-58.
 • Баран О.А. Поле горизонтальних конвективних швидкостей за спостереженнями краю диска Сонця / Баран О.А., Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2010. – Т. 26. – № 3. – С. 34-49.
 • Лаба І.С. Надзвичайна сонячна й геомагнітна активність у жовтні-листопаді 2003 р. / Лаба І.С., Підстригач І.Я., Сумарук Ю.П., Сумарук Т.П., Сумарук П.В., Баран О.А. // Журн.фіз.досліджень. – 2010. – Т. 14. – № 3. – С. 3902-3915.
 • Стоділка М.І. Прогноз середньодобових геомагнітних збурень / Стоділка М.І. // Космічна наука і технологія. – 2010. – Т. 16. – № 5. – С. 46-53.
 • Ковальчук М.М. Статистичні дослідження активних областей на Сонці в оптичному, радіо- та рентгенівському діапазонах / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Стоділка М.І., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2009. — № 44. – С. 262–272.
 • Лаба І.С. Еволюція активної області 10069 у серпні 2002 р. і її спалахове енерговиділення / Лаба І.С., Лісняк П.Г., Підстригач І.Я. // Журнал фізичних досліджень. – 2009. – Т.13. — №2. – С. 2902–2908.
 • Ковальчук М.М. Аналіз поведінки резонансної лінії КІ7669 на диску Сонця / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б.,
 • Стоділка М.І. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2009. — № 44. – С. 234–245.
 • Stodilka M.I. On 2D radiative transfer in solar granulation. The case of Fe I lines / Stodilka M.I. // Astrophysics and Space Science. – 2009. — V. 318. — Issue 1—2. — P. 93–102.
 • Stodilka M.I. On the detection of internal gravity waves in the solar photosphere / Stodilka M.I. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2008. – Letters, Volume 390, Issue 1, pp. L83-L87.
 • Ковальчук М.М. Визначення параметрів дрібномасштабної турбулентності в активних областях на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2008. — № 41. – С. 61–67.
 • Ковальчук М.М. Визначення параметрів дрібномасштабної турбулентності в активних областях на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2008. — № 41. – С. 61–67.
 • Ковальчук М.М. Визначення параметрів дрібномасштабної турбулентності в активних областях на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2008. — № 41. – С. 61–67.
 • Стодилка М.И., Баран А.А. Структура фотосферной конвекции Солнца на субгрануляционных масштабах // Кинем. и физ.небесн.тел. – 2008. – Т. 24, № 2. – С. 99-110.
 • М.Ковальчук , М.Стоділка, М.Гірняк , І.Лаба. Вплив параметрів поглинаючого середовища в плямах і поза ними на фраунгоферові лінії у спектрі Сонця // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2007. – № 40. – С. 27-34.
 • Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б., Лаба І.С. Дослідження хромосферної сітки як горизонтальної неоднорідності реальної хромосфери Сонця // Вісник Львів.ун-ту, серія фізична. – 2007. – Вип.40. – С.49-57.
 • Stodilka M.I., Malynuch S.Z. Spatial variations in the velocity field and real solar granulation // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2006. – V.373. – Issue 1. – P.1523-1530.
 • Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б. Дослідження фізичних умов у сонячних корональних дірах по лініях водню: попередні результати // Вісник Львів.ун-ту, сер.фізична. – 2006. – Вип.39. – С.163-176.
 • Стоділка М.І. Діагностика внутрішніх гравітаційних хвиль у фотосфері Сонця // Кинематика и физика небесных тел. – 2005. – Т.21, №3. – С.197-208.
 • Стоділка М.І. Застосування інверсних методів для дослідження глобальних фотосферних коливань яскравості Сонця // Журн. фізичних досліджень. – 2004. – Т.8, №2. – С.192-198.
 • Cтодилка М.И., Ковальчук М.М. Микротурбулентность в солнечной грануляции // Известия Крым. астрофизической обсерватории. – 2004. – Т.100. – C.144-149.
 • Ковальчук М.М., Гірняк М.Б. Вплив нерівноважного випромінювання на утворення молекулярних ліній в спектрі Сонця // Вісник Львів. ун-ту, серія фізична. – 2004. – Вип.37. – С.199-210.
 • Стоділка М.І. Тихонівські стабілізатори в інверсних задачах спектральних досліджень // Кинематика и физика небесных тел. – 2003. – Т.19, №4. – С.334-343.
 • Стоділка М.І. Інверсна задача для дослідження неоднорідностей атмосфери Сонця та зір // Журнал фізичних досліджень. – 2002. – Т.6, №4. – С.435-442.