Напрямки досліджень

 • Утворення фраунгоферових ліній в неоднорідній атмосфері Сонця;
 • Обернені задачі переносу випромінювання; діагностика фізичних умов в реальній атмосфері Сонця;
 • Спостереження випромінювання Сонця на хромосферно – фотосферному телескопі АФР-2 у лінії H- альфа;
 • Активні процеси на Сонці та їх геофізичні прояви.

У відділі виконуються дві держбюджетні науково-дослідні теми:

 • АО-39Ф “Дослідження варіацій випромінювання Сонця в різних спектральних діапазонах та діагностика сонячної атмосфери” (номер держреєстрації 0109U002089). Науковий керівник: д.ф.-м.н. ст.н.сп. Стоділка М.І., термін виконання: 1.01.2009-31.12.2011.
 • АО-93П “Геофізичні прояви особливостей епох екстремумів циклів сонячної активності”. Науковий керівник: д.ф.-м.н. ст.н.сп. Стоділка М.І., термін виконання: 1.01.2011-31.12.2012.

На основі обширного ряду високоточних спостережень тонкої структури фраунгоферових ліній Сонця, запозичених з великих сонячних телескопів та отриманих з допомогою космічних апаратів, досліджуються варіації параметрів фраунгоферових ліній залежно від фази циклу сонячної активності.

За даними спостережень на КА неперервного випромінювання і за профілями фраунгоферових ліній з високим просторовим розділенням (VIRGO/SPM, ДИФОС-Ф, VTT) проводиться діагностика неоднорідної сонячної плазми. Проводяться дослідження варіацій випромінювання Сонця у різних спектральних діапазонах із використанням сучасних спостережуваних даних з високим розділенням та регулярних спостережень на хромосферно – фотосферному телескопі АФР-2 у лінії H- альфа.

Використання спостережуваного матеріалу, отриманого в оптичному діапазоні на телескопах Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка і доповненого даними про випромінювання Сонця в радіодіапазоні та даними з космічних апаратів у різних спектральних діапазонах, дозволяє співставити змінність сонячного потоку випромінювання із змінами в атмосфері Землі, це може мати практичне застосування при розробці прогнозів геофізичних явищ. Розробляється методика з використанням методів вейвлет-аналізу, спектрального (частотного) і статистичного аналізу; створюється відповідне програмне забезпечення: для розрахунку зв’язку між різними явищами в області сонячно-земної фізики, для визначення трендів зміни характеристик атмосфери Землі. Досліджується динаміка провісників подій, відповідальних за вплив сонячних збурень на фізичні характеристики атмосфери Землі, що дозволить створити так званий методологічний портрет сонячно-земних зв’язків. Досліджуються збудження швидких мікропульсацій геомагнітного поля в періоди появи активних процесів на Сонці для діагностики структури і параметрів навколишнього середовища поблизу земної поверхні. Вивчаються явища подібності в часових профілях гомологічних сонячних збурень при розробці методів геофізичних прогнозів.

Результати відтворення фізичних умов в атмосфері Сонця інверсними методами.

pic4
pic5

Інструменти

Фотогеліограф Максутова, 1948 р., виробник – Ленінградське оптико-механічне об’єднання (Росія), (D=10 см, F=8.8 м). Останнім часом замінено на новий фотогеліограф, із цифровим приймачем.

fotoheliogr1
27_04_2012_lviv
Хромосферно-фотосферний телескоп АФР-2 з інтерференційно-поляризаційним фільтром, 1957 р., виробник – Ленінградське оптико-механічне об’єднання (Росія), (F=540.6 см, D=25.5 см).

 

 

 

Публікації працівників відділу фізики Сонця

 1. Cтоділка М. І. Сонячні факели: мікротубулентність як індикатор похилих магнітних полів / Стоділка М. І., Костик Р. І. // Кинемат. и физ. небесн. тел. – 2020. – Т. 36. –  №4. – С. 3–18. ADS DOI
 2. Баран О. А. Вплив асиметрії переполюсовки магнітного поля Сонця на геомагнітну активність / Баран О. А., Ковальчук М. М., Лаушник І. П., Стоділка М. І., Гірняк М. Б. // Журнал фізичних досліджень. – 2020. – Т. 24. – №1. – 7 с. DOI
 3. Лозицький В. Г. Порівняння спектральних вимірювань магнітного поля в сонячній плямі по лініях із різними факторами Ланде / Лозицький В. Г., Осіпов С. М., Стоділка M. I. // Журнал фізичних досліджень. – 2020. – Т. 24 – №3. – 3905 (8с.). DOI
 4. Cтоділка М. І. Діагностика фотосферних джетів спокійної атмосфери Сонця / Стоділка М. І., Сухоруков А. В., Присяжний А. І. // Кинематика и физика небесн. тел. – 2019. – Т. 35. – №5. – С. 48–84. DOI
 5. Cтоділка М. І. Особливості конвекції в атмосферних шарах сонячного факела / Стоділка М. І., Присяжний А. І., Костик Р. І. // Кинематика и физика небесн. тел. – 2019. – Т. 35. – №6. – С. 18–33. DOI
 6. Лозицький В. Г. Магнітні поля і термодинамічні умови у передмаксимальній фазі сонячного спалаху балу M6.4/3N / Лозицький В. Г., Стоділка M. I. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія. – 2019. – №59(1). – С. 20–29. DOI
 7. Ковальчук М. М. Динаміка тонкої структури 22-літнього магнітного циклу сонячної активності / Ковальчук М. М., Рикалюк Р. Є., Стоділка М. І., Баран О. А., Гірняк М. Б. // Журнал фізичних досліджень. – 2019. – Т. 23. – №1. – 5 с. DOI
 8. Лозицький В. Г. Фізичні умови у сонячному спалаху 19 липня 2000 р. Балу M6.4/3N / Лозицький В. Г., Стоділка M. I. // Журнал фізичних досліджень. – 2019. – Т. 23. – №4. – 10 с. DOI
 9. Stodilka M. I. Peculiarities of convective flows formation in the solar photosphere / Stodilka M. I., BaranO. A. // ZeszytyNaukowe. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. – №268. – Ser. 21. Telekomunikacja i Elektronika. – Str. 61–68.
 10. Shchukina N. Kyiv monitoring program of spectral line variations with the 11-year cycle / Shchukina N., Osipov S., Stodilka M. // Long-term Datasets for the Understanding of Solar and Stellar Magnetic Cycles, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium. – 2018. – V. 340. –  P. 31–34. ADS DOI
 11. Baran O. A. Structure of the Long-Living Elements of Solar Granulation / Baran O., Stodilka M. I., Prysiazhnyi A. I. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2018. – V. 33. – № 6. – P. 61–68.
 12. Баран О. А. Побудова моделі прогнозу збурень магнітного поля Землі під впливом сонячної активності / Баран О. А., Стоділка, М. І., Ковальчук М. М., Гірняк М. Б., Лаушник І. П. // Журнал фізичних досліджень. – 2018. – Т. 22, № 1. – С. 1902 (4 с.).
 13. Ковальчук М. М. Чи реальні зміни параметрів фраунгоферових ліній на шкалі 11-літнього циклу сонячної активності? / Ковальчук М. М., Гірняк М. Б., Стоділка, М. І., Лаушник І. П. // Журнал фізичних досліджень. – 2018. – Т. 22, № 2. – С. 2902 (5 с.).
 14. Присяжний А. І. Стійкий метод визначення напруженості магнітного поля в фотосфері Сонця / Присяжний А. І., Стоділка М. І., Щукіна Н. Г. // Кінематика і фізика неб. тіл. – 2018. – Т. 34, № 6. – С. 3–21.
 15. Koval’chuk M. M. Investigation of heliogeoactivity impact on the dynamics of orbital parameters of Earth’s artifical satellites.І. / Koval’chuk M. M., Hirnyak M. B., Baran O. A., Stodilka M. I., Vovchyk Ye. B., Bilinsky A. I., Blahodyr Ya. T., Virun N. V., Apunevych S. V. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2017. – Vol. 33. – № 5. – P. 245–249.
 16. Ковальчук М. М. Визначення часу існування штучних супутників Землі в залежності від елементів орбіти / Ковальчук М. М., Вовчик Є. Б., Стоділка М. І., Білінський А. І., Баран О. А., Гірняк М. Б., Мартинюк-Лотоцький К. П. // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка: Астрономія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – Вип. 55. – С. 39–43.
 17. Koval’chuk M. M. Role of the Solar Wind Parameters in Changing Orbital Motion of the Earth’s Satellites / Koval’chuk M. M., Hirnyak M. B., Baran O. A., Stodilka M. I., Vovchyk Ye. B., Bilinsky A. I., Blahodyr Ya. T., Virun N. V., Apunevych S. V. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2017. – V. 33. – № 6. – P. 61–68.
 18. Koval’chuk M. M. Investigation of heliogeoactivity impact on the dynamics of orbital parameters of Earth’s artificial satellites.І. / Koval’chuk M. M., Hirnyak M. B., Baran O. A., Stodilka M. I., Vovchyk Ye. B., Bilinsky A. I., Blahodyr Ya. T., Virun N. V., Apunevych S. V. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2017. – V. 33. – № 5. – P. 245–249.
 19. Ковальчук М. М. Визначення часу існування штучних супутників Землі в залежності від елементів орбіти / Ковальчук М. М., Вовчик Є. Б., Стоділка М. І., Білінський А. І., Баран О. А., Гірняк М. Б., Мартинюк-Лотоцький К. П. // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка: Астрономія. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2017. – Вип. 55. – С. 39–43.
 20. Stodilka M. I. Diagnostics of horizontal velocity field in the solar atmosphere: Line Ba II λ 455.403 nm / Stodilka M. I. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2016. – V. 32. – № 3. – P. 145–152.
 21. Stodilka M. I. Diagnostics of the solar atmosphere by the Non-LTE inversion method: Line of Ba II λ 455.403 nm / Stodilka M., Prysiazhnyi A. I. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2016. – V. 32. – № 1. – P. 23–29.
 22. Баран О. А. Розвиток конвективних структур у сонячній фотосфері / Баран О. А., Стоділка М. І. // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка: Астрономія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. 2(54). – С. 46–48. DOI
 23. Ковальчук М. М. Дослідження варіацій параметрів фраунгоферових ліній в залежності від фази циклу сонячної активності / Ковальчук М. М., Гірняк М. Б., Стоділка М. І., Лаушник І. П. //  Вісник Львів. ун-ту, сер. фізична. – 2016. – Вип. 51. – С. 133–144. https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/51_15.pdf
 24. Ковальчук М. М. Вміст рідкісноземельних елементів на Сонці / Ковальчук М. М., Стоділка М. І., Гірняк М. Б. // Вісник Львів. ун-ту, сер. хімічна. – 2016. –  № 57,  част. 2. – С. 572–581. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6261
 25. Баран О. А. Структура фотосферної конвекції Сонця на грануляційних і мезогрануляційних масштабах / О. А. Баран, М. І. Стоділка // Кінематика і фізика небесних тіл. – 2015. – Т. 31. –  № 2. – С. 21–33.
 26. Стодилка М.И. Пространственне вариаци профилей Стокса магнето-чувствительных линий / Стодилка М.И. // Кинематика и физика небесных тел. – 2014. – Т. 30. – № 6. – С. 3–13.
 27. Stodilka M.I. On the diagnostics of small scale magnetic fields / Stodilka M.I. // Adv. Space Res. – 2014. – 14 p.– https://doi.org/10.1016/j.asr.2014.08.004
 28. Баран О. А. Особливості фотосферної конвекції Сонця на грануляційних, мезогрануляційних і супергрануляційних масштабах / Баран О.А., Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2014. – Т. 30. – № 4. – С. 23–27.
 29. Ковальчук М.М. До інтерпретації спектральних спостережень профілів ліній важких елементів в атмосфері Сонця. ВаІІ / Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б., Баран О.А. // Фізичний збірник НТШ. – 2014. – Т. 9. – С. 231–242.
 30. Лаба І.С. Сонячна активність, атмосферний озон і глобальна температура в мінімумі циклів 23-24 / Лаба І.С., Підстригач І.Я., Лісняк П.Г. // Фізичний збірник НТШ. – 2014. – Т. 9.
 31. Stodilka M.I.. Phase Velocities of Gravity Waves in the Solar Photosphere / Stodilka M.I. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies – 2013. – V. 29. – № 4. – P. 3–17.
 32. Baran O.A. power spectra of convective motions in the solar photosphere / Baran O.A. // Advances in Astronomy and Space Physics: YSC’20 Proceedings. – 2013. – V. 3. – P. 89–93.
 33. Ковальчук М.М. Особливості сонячної активності в надвіковому циклі / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Вісник Львів. ун-ту, сер. фізична. – 2013. – Вип. 48. – С. 213–225.
 34. Лаба И.С. Магнитная активность Солнца, стратосферный озон и глобальная температура во второй половине ХХ и в начале ХХІ столетий / Лаба И.С., Пидстрыгач И.Я., Лисняк П.Г. – Известия Крым. Астрофиз.обс. – 2013. – № 3. – С. 66–71.
 35. Баран А.А. Пространственные вариации конвективных движений в реальной фотосфере Солнца / Баран А.А., Стодилка М.И. // Известия Крым. Астрофиз.обс. – 2013. – Т. 109. – № 3. – С. 31–39.
 36. Баран О.А. Конвекція в сонячній атмосфері / Баран О.А. // Журнал фізичних досліджень. – 2013. – Т. 17. – № 3. – С. 3903–3912.
 37. Лаба I.С. Рівень активності Сонця в затяжному і глибокому мінімумі циклів 23/24 та його вплив на кліматичну систему Землі / Лаба І.С., Янків-Вітковська Л.М., Лісняк П.Г., Підстригач І.Я. // Журнал фізичних досліджень. – 2013. – Т. 17. –  № 3. – С. 3902 (9 с.)
 38. Stodilka M.I.. Some Peculiarities in Excitation and Propagation of the Gravity Waves in the Solar Photosphere / Stodilka M.I. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies – 2012. – V. 28. – № 3. – P. 73–80.
 39. Stodilka M.I.. Spatial Structure of Gravity Waves in the Solar Photosphere / Stodilka M.I. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies – 2012. – V. 28. – № 4. – P. 15–26.
 40. Баран О.А. Мезогрануляція в сонячній атмосфері / Баран О.А. // Журнал Фізичних досліджень. – 2012. – Т. 16. – № 3. – С. 3701.
 41. Ковальчук М. М. Діагностика сонячної атмосфери методом мультиплетних ліній / Ковальчук М. М., Рикалюк Р. Є., Гірняк М. Б. // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2012. – Вип. 47. – С. 239–247.
 42. Baran O.A. Structure of convective flows on supergranular scales in the solar photosphere / Baran O.A. // Advances in Astronomy and Space Physics: YSC’19 Proceedings. – 2012. – V. 2. – P. 153–156.
 43. Стодилка М.И. Глобальные изотермические колебания в фотосфере Солнца / Стодилка М.И. // Кинематика и физика небесных тел. – 2011. – Т. 27. – № 3. – С. 28–39.
 44. Стоділка М.І. Вплив дрібномасштабних магнітних полів на профілі магніточутливих ліній FeI λ525.02 та λ1564.85 нм у спокійній фотосфері Сонця / Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2011. – Т. 27. – № 4. – С. 1–21.
 45. Благодир Я.Т. Спостереження сонячного затемнення 22 липня 1990 року / Благодир Я.Т., Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 44–54.
 46. Ковальчук М.М. Становлення і розвиток відділу фізики Сонця: роки, люди, здобутки / Ковальчук М.М. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 55–80.
 47. Ковальчук М.М. Дослідження еволюції активних областей на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С., Стоділка М.І. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 81–89.
 48. Стоділка М.І. П’ятихвилинні коливання яскравості Сонця / Стоділка М.І., Ковальчук М.М. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 158–170.
 49. Ковальчук М.М. Довгохвильові сонячні радіосплески як індикатори активних процесів на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Стоділка М.І., Кошовий В.В., Івантишин О.Л. // Вісник Львів.ун-ту, сер. фізична. – 2011. – № 46. – С. 105–112.
 50. Ковальчук М.М. Вивчення зв’язків між активністю 23-го сонячного циклу та геомагнітними збуреннями / Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б., Лаба І.С., Баран О.А. // Вісник Львів. ун-ту, сер.фізична. – 2010. – Вип. 45. – С. 142–149.
 51. Стоділка М.І. Відбивання акустичних хвиль в реальній атмосфері Сонця / Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2010. – Т. 26. – № 2. – С. 50–58.
 52. Баран О.А. Поле горизонтальних конвективних швидкостей за спостереженнями краю диска Сонця / Баран О.А., Стоділка М.І. // Кинематика и физика небесных тел. – 2010. – Т. 26. – № 3. – С. 34–49.
 53. Лаба І.С. Надзвичайна сонячна й геомагнітна активність у жовтні-листопаді 2003 р. / Лаба І.С., Підстригач І.Я., Сумарук Ю.П., Сумарук Т.П., Сумарук П.В., Баран О.А. // Журн.фіз.досліджень. – 2010. – Т. 14. – № 3. – С. 3902–3915.
 54. Стоділка М.І. Прогноз середньодобових геомагнітних збурень / Стоділка М.І. // Космічна наука і технологія. – 2010. – Т. 16. – № 5. – С. 46–53.
 55. Ковальчук М.М. Статистичні дослідження активних областей на Сонці в оптичному, радіо- та рентгенівському діапазонах / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Стоділка М.І., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2009. – № 44. – С. 262–272.
 56. Лаба І.С. Еволюція активної області 10069 у серпні 2002 р. і її спалахове енерговиділення / Лаба І.С., Лісняк П.Г., Підстригач І.Я. // Журнал фізичних досліджень. – 2009. – Т. 13. – №2. – С. 2902–2908.
 57. Ковальчук М.М. Аналіз поведінки резонансної лінії КІ7669 на диску Сонця / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Стоділка М.І. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2009. – № 44. – С. 234–245.
 58. Stodilka M.I. On 2D radiative transfer in solar granulation. The case of Fe I lines / Stodilka M.I. // Astrophysics and Space Science. – 2009. – V. 318. – Issue 1–2. – P. 93–102.
 59. Stodilka M.I. On the detection of internal gravity waves in the solar photosphere / Stodilka M.I. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2008. – Letters, Volume 390, Issue 1, pp. L83–L87.
 60. Ковальчук М.М. Визначення параметрів дрібномасштабної турбулентності в активних областях на Сонці / Ковальчук М.М., Гірняк М.Б., Лаба І.С. // Вісник Львівського ун-ту, серія фізична. – 2008. – № 41. – С. 61–67.
 61. Стодилка М.И., Баран А.А. Структура фотосферной конвекции Солнца на субгрануляционных масштабах // Кинем. и физ.небесн.тел. – 2008. – Т. 24, № 2. – С. 99–110.
 62. М.Ковальчук , М.Стоділка, М.Гірняк , І.Лаба. Вплив параметрів поглинаючого середовища в плямах і поза ними на фраунгоферові лінії у спектрі Сонця // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2007. – № 40. – С. 27–34.
 63. Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б., Лаба І.С. Дослідження хромосферної сітки як горизонтальної неоднорідності реальної хромосфери Сонця // Вісник Львів.ун-ту, серія фізична. – 2007. – Вип.40. – С.49–57.
 64. Stodilka M.I., Malynuch S.Z. Spatial variations in the velocity field and real solar granulation // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2006. – V. 373. – Issue 1. – P.1523–1530. arXiv ADS DOI
 65. Ковальчук М.М., Стоділка М.І., Гірняк М.Б. Дослідження фізичних умов у сонячних корональних дірах по лініях водню: попередні результати // Вісник Львів.ун-ту, сер.фізична. – 2006. – Вип.39. – С. 163–176.
 66. Стоділка М.І. Діагностика внутрішніх гравітаційних хвиль у фотосфері Сонця // Кинематика и физика небесных тел. – 2005. – Т. 21, №3. – С. 197–208.
 67. Стоділка М.І. Застосування інверсних методів для дослідження глобальних фотосферних коливань яскравості Сонця // Журн. фізичних досліджень. – 2004. – Т. 8, №2. – С. 192–198.
 68. Cтодилка М.И., Ковальчук М.М. Микротурбулентность в солнечной грануляции // Известия Крым. астрофизической обсерватории. – 2004. – Т. 100. – C.144–149.
 69. Ковальчук М.М., Гірняк М.Б. Вплив нерівноважного випромінювання на утворення молекулярних ліній в спектрі Сонця // Вісник Львів. ун-ту, серія фізична. – 2004. – Вип.37. – С. 199–210.
 70. Стоділка М.І. Тихонівські стабілізатори в інверсних задачах спектральних досліджень // Кинематика и физика небесных тел. – 2003. – Т. 19, №4. – С. 334–343.
 71. Стоділка М.І. Інверсна задача для дослідження неоднорідностей атмосфери Сонця та зір // Журнал фізичних досліджень. – 2002. – Т. 6, №4. – С. 435–442. ADS

Монографії

 1. Стоділка М. І. Діагностика неоднорідної фотосфери Сонця: монографія / Стоділка М. І., Баран О. А. – Львів: Растр-7, 2020. – 190 с. Рекомендовано Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол №88/9 від 30 вересня 2020 року).

Патенти на винахід (корисну модель)

 1. Пат. №86400. Україна, МПК G02B 23/16. Пристрій для захисту оптичної системи від обледеніння і роси / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вовчик Є.Б., Дейнека Р.М., Мартинюк-Лотоцький К.П., Стоділка М.І. Заявники і власники Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201308858 від 15.07 2013. Опубл. 25.12.2013. Бюл. № 24.
 2. Пат. №86220. Україна, МПК G02B 23/16. Чотиривісне монтування для спостереження небесних об’єктів / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вовчик Є.Б., Дейнека Р.М., Мартинюк-Лотоцький К.П., Стоділка М.І. Заявники і власники Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201304833 від 16.04.2013. Опубл. 25.12.2013. Бюл. № 24.
 3. Пат. №79558. Україна, МПК H01S 3/04. Система для охолодження лазера / Благодир Я.Т., Білінський А.І., Вовчик Є.Б., Дейнека Р.М., Мартинюк-Лотоцький К.П., Стоділка М.І. Заявники і власники Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201212438 від 30.10.2012. Опубл. 25.04.2013. Бюл. №8.
 4. Пат. №116522. Україна, МПК G02B 23/16. Приймальний канал телескопа пересувного лазерного / Благодир Я. Т., Білінський А. І., Вовчик Є. Б., Мартинюк-Лотоцький К. П., Підстригач І. Я., Стоділка М. І., Янків-Вітковська Л. М.; заявники і власники Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u201612234; заявл. 01.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10.
 5. Пат. №125335. Україна МПК G02B 23/16. Телескоп для спостереження Сонця / Благодир Я. Т., Бiлінський А. І., Вовчик Є. Б., Мартинюк –Лотоцький К. П., Стоділка М. І., Янків-Вітковська Л. М, Підстригач І. Я.; заявники і власники Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u201711094; заявл. 15.11.2017; опубл. 10.05.2018, Бюл. №10.
 6. Пат. №132370. Україна, МПК G02B 23/16. Корисна модель. Телескоп для спостереження Сонця. / Автори Благодир Ярослав Тимофійович, Вовчик Єва Богданівна , Мартинюк-Лотоцький Костянтин Павлович, Підстригач Ігор Ярославович, Стоділка Мирон Іванович. — №u201809232; заявл. 10.09.2018; опубл. 25.02.2019.Бюл.№4.

Захисти дисертацій

 1. Баран О. А. Структура і динаміка фотосферної конвекції Сонця на різних просторово-часових масштабах, 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи, науковий керівник Стоділка М. І., 2016, Спеціалізована Вчена рада при Головній астрономічній обсерваторії НАН України, м.Київ, Україна. (Дисертація кандидата фіз.-мат. наук).
 2. Присяжний А. І. Фізичні умови у неоднорідній замагніченій фотосфері Сонця, 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи, науковий керівник Стоділка М. І., 2020, Спеціалізована Вчена рада при Головній астрономічній обсерваторії НАН України, м.Київ, Україна. (Дисертація кандидата фіз.-мат. наук).