Напрямки досліджень

 • Eволюція космологічних збурень у багатокомпонентних моделях Всесвіту із темною матерією та темною енергією;universe_history_planck
 • Формування великомасштабної структури Всесвіту та її елементів — галактик, квазарів, скупчень галактик;
 • Анізотропія реліктового випромінювання;
 • Спектри потужності неоднорідностей густини темної матерії та світної баріонної речовини;
 • Фізична природа темної енергії та темної матерії;
 • Епоха Темних віків, Космічного світанку та Реіонізації;
 • Аналіз великомасштабної структури Всесвіту сучасними статистичними методами, методами машинного навчання та теорії складних мереж;
 • Тестування космологічних моделей, визначення та уточнення їх параметрів шляхом порівняння теоретично розрахованих та спостережуваних характеристик динаміки розширення та великомасштабної структури Всесвіту;

Працівники відділу є співвиконавцями держбюджетної теми АО-90Ф “Формування та характеристики

 елементів структури багатокомпонентного Всесвіту, гамма-випромінювання залишків наднових і спостережен

ня змінних зір” (номер держреєстрації 0119U002210). Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Новосядлий Б.С., термі

н виконання: 1.01.2019-31.12.2021.

Попередні науково-дослідні теми і проекти:

 • 1993-1994 “Походження великомасштабної структури Всесвіту і спектри первинних збурень” (номер державної реєстрації 0193U041153)composition_universe_2
 • 1995-1997 “Реконструкція первісного спектра космологічних збурень шляхом моделювання еволюції елементів великомасштабної структури Всесвіту” (номер державної реєстрації 0195U019583)
 • 1998-2000 “Формування великомасштабної структури і космологічні параметри в інфляційних моделях Всесвіту” (номер державної реєстрації 0198U004845)
 • 2001-2003 “Визначення параметрів космологічних моделей та природи прихованої маси пo спостережуваних характеристиках великомасштабної структури Всесвіту” (номер державноїреєстрації 0101U001432)
 • 2004-2006 “Великомасштабна структура та космологічні параметри спостережуваного Всесвіту” (номер державної реєстрації 0104U002125)
 • 2007-2009 “Лінійна та нелінійна стадія розвитку космологічних збурень у моделях багатокомпонентного Всесвіту з темною енергію” (номер державної реєстрації 0107U002062)
 • 2010-2012 “Формування великомасшабної структури Всесвіту в моделях із темною енергією” (номер держреєстрації 0110U001385)
 • 2013-2015 Приховані компоненти та еволюційні стадії формування великомасштабної структури Всесвіту, галактик, зір і залишків наднових” (номер держреєстрації 0113U003059)
 • 2016-2018 “Динаміка, еволюційні та фізичні ефекти у формуванні структури Всесвіту, залишках наднових і тісних подвійних зоряних системах з релятивістським компонентом ” (номер держреєстрації 0116U001544).

Працівники відділу приймали участь у виконанні міжнародного проекту “Тестування фундаментальної фізики космологією” (No IZ73Z0128040), який підтримувався програмою SCOPES Швейцарського наукового фонду. Науковий керівник львівської групи: д.ф.-м.н. ст.н.сп. Новосядлий Б.С., термін виконання: 1.12.2009-1.12.2012.

Працівники відділу приймали участь у виконанні Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України “Дослідження структури та складу Всесвіту, прихованої маси і темної енергії“(“Космомікрофізика”). Спільно з Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача НАН України в рамках цієї програми виконується тема “Розробка моделей та вивчення еволюції Всесвіту з темною матерією, темною енергією і космологічними полями; моделювання взаємодії космічних променів з іншими компонентами Всесвіту” (номер держреєстрації 0109U003207), термін виконання: 1.01.2010-31.12.2012. Працівники відділу приймали також участь у виконанні Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень у 2012-2016 р.р.

Публікації

Монографії:

 • Обрії науки ІІ. Історії часу / за редакцією Ю. Головача, Я. Грицака та Б. Новосядлого. Львів: Український католицький університет, 2020, 176 с.
 • Новосядлий Б.С. Структура й еволюція Всесвіту, навчальний посібник, ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2019. – 159 c.
 • Novosyadlyj B. S. Dark energy: observational evidence and theoretical models / Novosyadlyj B. S., Pelykh V. M., Shtanov Yu. N., Zhuk A.T. // Editor V. Shulga. – Kiev, Akademperiodyka, 2013. – 380 p.
 • Гнатык Б.И. Космология в ХХI веке. Рождение нового мировозрения / Гнатык Б.И., Жданов В.И., Ковальчук Г.У., Кудря Ю.Н., Манько В.А., Новосядлый Б.С., Федорова Е.В., Хмиль С.В. / Киев, Третья планета. – 2013. – 118 с. (Науково-популярне видання, надруковане за рішенням Вченої ради Головної астрономічної обсерваторії НАН України)

Cтатті:

 • Novosyadlyj B., Shulga V. M., Kulinich Yu., Han, W., Redshifted 21-cm emission signal from the halos in Dark Ages, Physics of the Dark Universe, 27, id. 100422 (2020).
 • Kulinich Yu., Novosyadlyj B., Shulga V. M., Han, W., Thermal and resonant emission of dark age halos in the rotational lines of HeH+, Physical Review D, 101, id.083519 (2020).
 • Tsizh M., Novosyadlyj B., Holovatch Y., Libeskind N., Large-scale structures in the ΛCDM Universe: network analysis and machine learning, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 495, 1311 (2020).
 • Smerechynskyi S., Tsizh M., Novosyadlyj B., White dwarfs as a probe of dark energy, Physical Review D, 101, id.023001 (2020).
 • Novosyadlyj B., Shulga V. M., Kulinich Yu., Han, W., Hydrogen Molecules in the Dark Ages Halos: Thermal Emission vs. Resonant Scattering, The Astrophysical Journal, 888, id. 27 (2020).
 • Rudakovskyi A., Savchenko D., Tsizh M., Can EDGES observation favour any dark matter model? Mon.Not.Roy.Astr.Soc. – 2020. – V.497, I.3. – P. 3393–3399.
 • Neomenko R., Novosyadlyj B., Evolution of cosmological perturbations in the models with interacting dynamical dark energy, J. Phys. Studies, 24, id. 2902 (2020).
 • Новосядлий Б.С. Відкриття, що дали змогу по-новому подивитися на Всесвіт (Нобелівська премія з фізики 2019 року), Вісник Національної академії наук України, 12, 20 (2019).
 • Новосядлий Б.С. Від кванта часу до віку Всесвіту. Обрії науки ІІ. Історії часу / за редакцією Ю. Головача і ін. Львів: Український католицький університет, с. 8-28 (2020).
 • Головач Ю., Грицак Я., Новосядлий Б., Каміль Фламаріон і його стаття “Теперішнє-майбутнє і парадокс часу”, Обрії науки ІІ. Історії часу / за редакцією Ю. Головача і ін. Львів: Український католицький університет, с. 168-173 (2020).
 • С. Апуневич, Б. Новосядлий, Астрономічна обсерваторія Львівського університету, Leopolis Scientifica. Наука у Львові до середини XX століття. Частина IІ. Точні науки : збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. – Львів : Артос, 2020. – 412 с.
 • Novosyadlyj B. Dark energy at cosmological and astrophysical scales: theoretical models and observational tests / Novosyadlyj B. // 3rd Cosmology School, Introduction to Cosmology. Proceedings of the Polish Astronomical Society. – V. 9. Edited by Katarzyna Bajan, Monika Biernacka, and Agnieszka Pollo. ISBN: 978-83-950430-3-1. Polish Astronomical Society. – 2019. – P. 166-177. 2019csic.conf..166N 
 • Novosyadlyj B. Halos in Dark Ages: formation and chemistry / Novosyadlyj B., Shulga V., W. Hun, Kulinich Yu., Tsizh M.// The Astrophysical Journal. – 2018. – V. 865, Issue 1. – article id. 38. 38, 9 pp.
 • Novosyadlyj B. Century of Λ / Novosyadlyj, B. // The European Physical Journal H. – 2018. – V. 43Issue 3. – Р. 267-280.
 • R. de Regt, S. Apunevych, C. von Ferber, Yu. Holovatch, B. Novosyadlyj, Network analysis of the COSMOS galaxy field, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2018. – V. 477, Issue 4. – P. 4738-4748.
 • Novosyadlyj B. Voids in the Cosmic Web as a probe of dark energy / Novosyadlyj B., Tsizh M. // Condens. Matt. Phys. – 2017. – V. 20. – id. 13901. – 10 p.
 • Acero F. Prospects for Cherenkov Telescope Array Observations of the Young Supernova Remnant RX J1713.7-3946 / Acero F., …, Novosyadlyj B., …, Sergijenko O. [et al.] // Astrophys. J. – 2017. – V. 840. – id. 74 (14 p.).
 • Sushch I. Gamma-Gamma Absorption in the γ-ray Binary System PSR B1259-63/LS 2883 / Sushch I., van Soelen B. // Astrophys. J. – 2017. – V. 837. – id. 175 (9 p.).
 • Petruk O. Radio polarization maps of shell-type SNRs II. Sedov models with evolution of turbulent magnetic field / Petruk O., Bandiera R., Beshley V., Orlando S., Miceli M. // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. – 2017. – V. 470. – P. 1156-1176.
 • Sushch I. Radio observations of the region around the pulsar wind nebula HESS J1303-631 with ATCA // Sushch I., Oya I., Schwanke U., Johnston S., Dalton M.L. // Astron. Astrophys. – 2017. – V. 605. – id. A115 (7 p.).
 • Novosyadlyj B. Molecules in the early universe / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Shulga V.M. // Kinematics and Physics of Celestail Bodies. – 2017. – V. 33. – I. 6. – P. 255-264.
 • Sergijenko O. Observational constraints on tensor perturbations in cosmological models with dynamical dark energy / Sergijenko O. // Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. – 2017. – V. 10. – No. 2. – P. 411-414.
 • Acero F. The CTA Consortium, represented by Rene A. Ong, Cherenkov Telescope Array: The Next Generation Gamma-ray Observatory / Acero F., …, Novosyadlyj B., …, Sergijenko O. [et al.] // PoS(ICRC2017). – 2017. – 1071 (5 p.).
 • Acero F. The CTA Consortium represented by A.Morselli, The Dark Matter Programme of the Cherenkov Telescope Array / Acero F., …, Novosyadlyj B., …, Sergijenko O. [et al.] // PoS(ICRC2017). – 2017. – 921 (8 p.).
 • Неоменко Р. Динамiка розширення Всесвiту в моделях iз додатковою взаємодiєю мiж темною енерґiєю та темною матерiєю / Неоменко Р., Новосядлий Б., Сергiєнко О. / Журнал фізичних досліджень. – 2017. – Т. 21. – № 3. – 3901 (8 с.).
 • Acharya B.S. The CTA Consortium, Science with the Cherenkov Telescope Array / Acharya B.S., …, Novosyadlyj B., …, Sergijenko O. [et al.] // arXiv:1709.07997 – https://arxiv.org/abs/1709.07997 – 211 p.
 • Novosyadlyj B. Dynamics of minimally coupled dark energy in spherical halos of dark matter / Novosyadlyj B., Tsizh M., Kulinich Yu. // Gen. Rel. Grav. – 2016. – V. 48. – id. 30 (24 p.).
 • van Soelen B. Optical spectroscopy of PSR B1259-63/LS 2883 during the 2014 periastron passage with the Southern African Large Telescope / van Soelen B., Väisänen P., Odendaal A., Klindt L., Sushch I., Meintjes P. J. // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. – 2016. – V. 455. – P. 3674-3679.
 • Neomenko R. Dynamics of expansion of the Universe in the models with nonminimally coupled dark energy / Neomenko R., Novosyadlyj B. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2016. – V. 32. – I. 4. – P. 157-171.
 • Novosyadlyj B. Evolution of density and velocity profiles of dark matter and dark energy in spherical voids / Novosyadlyj B., Tsizh M., Kulinich Yu. // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. – 2016. – V. 465. – P. 482-491.
 • Novosyadlyj B. Voids as a test for dark energy models / Novosyadlyj B., Tsizh M. // Journal of Physical Studies. – 2016. – V. 20. – I. 3. – P. 3998-8.
 • Tsizh M. Dependence of the evolution of 3-component supercluster size halo on dark energy parameter / Tsizh M., Novosyadlyj B., Kulinich Yu. // Journal of Physical Studies. – 2016. – V. 20. – I. 3. – P. 3998-9-3998-10.
 • Sergijenko O. B-mode polarization from primordial gravitational waves: theory and observations / Sergijenko O., Novosyadlyj B. // Journal of Physical Studies. – 2016. – V. 20. – I. 3. – P. 3998-13.
 • Neomenko R. The impact of dark energy — dark matter interaction on the expansion of the Universe / Neomenko R., Novosyadlyj B. // Journal of Physical Studies. – 2016. – V. 20. – I. 3. – P. 3998-4.
 • Ціж М. Формування сферичних порожнин в моделях Всесвiту з темною енергiєю / Ціж М., Новосядлий Б. / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія. – 2016. – Т. 53. – с. 32-36.
 • Tsizh M. Evolution of density and velocity profiles of matter
  in large voids /
  Tsizh M., Novosyadlyj B. // Advances in Astronomy and Space Physics. – 2016. – V. 6. – I. 1. – P. 28-33.
 • Nazarenko A. V. Relativistic Kinematics of Two-Parametric Riemann Surface in Genus Two / Nazarenko A. V., Kulinich Yu. A. // Hadronic J. – 2016. – V. 39 (2). – P. 181-198.
 • Sergijenko O. Scalar Fields with Barotropic Equation of State: Quintessence Versus Phantom / Sergijenko O., Novosyadlyj B. // The Thirteenth Marcel Grossmann Meeting: On Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Astrophysics and Relativistic Field Theories. – Proceedings of the MG13 Meeting on General Relativity (in 3 Volumes). Edited by ROSQUIST KJELL ET AL. Published by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2015. – ISBN #9789814623995. – Р. 1537 – 1539.
 • Tsizh M. Distribution of dark energy in the vicinity of compact objects / Tsizh M., Novosyadlyj B., Kulinich Yu. / arXiv:1412.7323
 • Sushch I. Radio Observations of the Pulsar Wind Nebula HESS J1303-631 Field of View with ATCA / Sushch I., Oya I., Schwanke U., Johnston S., Dalton M. / arXiv:1509.01427. – 2015.
 • Sushch I. Role of the disk environment in the gamma-ray emission from the binary system PSR B1259-63/LS 2883 / Sushch I., Boettcher M. / arXiv:1509.01433. – 2015.
 • van Soelen B. Optical spectroscopy of PSR B1259-63/LS 2883 during the 2014 periastron passage with the Southern African Large Telescope / van Soelen B., Väisänen P., Odendaal A., Klindt L., Sushch I., Meintjes P.J. / eprint arXiv:1511.01224. – 2015.
 • Tsizh M. Dynamics of dark energy in collapsing halo of dark matter / Tsizh M., Novosyadlyj B. // Advances in Astronomy and Space Physics. – 2015. – V. 5. – Р. 51 – 56.
 • Вавилова І.Б. Астрокосмічні бази даних для досліджень мультихвильових і космологічних властивостей позагалактичних об’єктів / Вавилова І.Б., Іващенко Г.Ю., Бабик Ю.В., Сергієнко О.М., Добричева Д.В., Торбанюк О.О., Василенко А.А., Пулатова Н.Г. // Космічна наука і технологія. – 2015. – № 5. – C. 10-18.
 • Новосядлий Б. Заснування першої астрономічної обсерваторії в Україні / Новосядлий Б., Апуневич С. // Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні: збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. – Львів: Ін-тут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача НАН України. – 2014. – C.
 • Новосядлий Б.С. Будова та еволюція Всесвіту: ключові ідеї та спостережувані дані / Новосядлий Б.С. // “Обрії науки”, збірка нарисів про науку і про вчених за редакцією Ю. Головача і Я. Грицака, Манускрипт-Львів. – Львів, 2014. – С . 7 – 33.
 • Novosyadlyj B. Constraining the dynamical dark energy parameters: Planck-2013 vs WMAP9 / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Durrer R., Pelykh V. // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. – 2014. – V. 05. – 030 (16 p.).
 • Novosyadlyj B. Dynamics of dark energy in the gravitational fields of matter inhomogeneities / Novosyadlyj B., Kulinich Yu., Tsizh M. // Physical Review D. – 2014. – V. 90. – 063004 (11 p.).
 • Novosyadlyj B. Gravitational stability of dark energy in galaxies and clusters of galaxies / Novosyadlyj B., Tsizh M., Kulinich Yu. / Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2014. – V. 30. – p. 53-62.
 • Новосядлий Б. Тахіонні поля в космології / Новосядлий Б. С. // Фізичний збірник НТШ. – 2014. – Т. 9. – С. 106 – 120.
 • Novosyadlyj B. Quintessence versus phantom dark energy: the arbitrating power of current and future observations / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Durrer R., Pelykh V. // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. – 2013. – V. 06. – id. 042 (15 p.).
 • Kulinich Yu. Nonlinear power spectra of dark and luminous matter in the halo model of structure formation / Kulinich Yu., Novosyadlyj B., Apunevych S. // Physical Review D. – 2013. – V. 88. – id. 103505 (18 p.).
 • Novosyadlyj B. Do the cosmological observational data prefer phantom dark energy? / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Durrer R., Pelykh V. // Physical Review D. – 2012. – V. 86. – id. 083008 (13 p.).
 • Sergijenko O. Observational constraints on scalar field models of dark energy with barotropic equation of state / Sergijenko O., Durrer R., Novosyadlyj B. // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. – 2011. – V. 08. – 004 (25 p.)., arXiv:1102.3168
 • Апуневич С.Є. Перша астрономічна обсерваторія у Львові / Апуневич С.Є., Логвиненко О.О., Новосядлий Б.С. Ковальчук М.М. // Кінематика і фізика небесних тіл. – 2011. – Т. 27. – № 5. – С. 72 – 82.
 • Novosyadlyj B. Distinguishability of scalar field models of dark energy with time variable equation of state parameter / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Apunevych S. // Journal of Physical Studies. – 2011. – V. 15. – № 1. – P. 1901-1913. (12 p.). arXiv:1011.3474 [astro-ph.CO]
 • Сергієнко О.М. Динаміка розширення та великомасштабна структура Всесвіту в космологічних моделях із скалярним полем як темною енергією. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. ГАО НАН України, Київ – 2011, 24 с.
 • Новосядлий Б.С. Темна матерія та темна енергія у Всесвіті / Новосядлий Б., Апуневич С., Кулініч Ю. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 106 – 127.
 • Апуневич С.Є. Нариси з історії львівської астрономії / Апуневич С.Є., Новосядлий Б.С. // Фізичний вісник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 12 – 23.
 • Novosyadlyj B., Sergijenko O. Scalar field models of dark energy with barotropic equation of state: properties and observational constraints from different datasets. // arXiv:1012.1278 [astro-ph.CO]. – 2010. – p.1-9.
 • Novosyadlyj B., Sergijenko O., Apunevych S., Pelykh V. Properties and uncertainties of scalar field models of dark energy with barotropic equation of state. // Physical Review D. – 2010. – V. 82. – id. 103008.
 • Kulinich Yu. Space number density of bright quasars in the halo model of galaxy formation/ Kulinich Yu., Novosyadlyj B. // J.Phys. Stud. – 2010. – V. 14. – № 2. – id. 2901 (5 p.).
 • Apunevych S., Novosyadlyj B. and Sergijenko O. Cosmological Tests for Minimally Coupled Perturbed Dark Energy. // AIP Conference Proceedings. – 2010. – V. 1206. – P. 55-63.
 • Sergijenko O., Novosyadlyj B. Perturbed dark energy: Classical scalar field versus tachyon // Physical Review D. – 2009. – V. 80. – No 8. – id. 083007.
 • Novosyadlyj B., Sergijenko O. Evolution of scalar perturbations in cosmology with quintessential dark energy // J.Phys.Stud. – 2009. – V. 13. – 1902 (12 p.).
 • Апуневич С., Кулініч Ю., Новосядлий Б., Пелих В. Темна матерія та темна енергія у Всесвіті: астрофізичні підстави та теоретичні моделі // Кинематика и физика небесных тел. – 2009. -Т.25. – № 2. – С. 83-106.
 • Кулініч Ю.А. Великомасштабна структура в моделях Всесвіту з темною енергією: формування сферичних неоднорідностей густини темної матерії. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. ГАО НАН України, Київ – 2009, 28 с.
 • Sergijenko O., Kulinich Yu., Novosyadlyj B., Pelykh V. Large-scale structure formation in cosmology with classical and tachyonic scalar fields // Кинематика и физика небесных тел. – 2009. – V. 25. – No 1. – P. 26—39.
 • Сергієнко О., Новосядлий Б. Скалярне поле як темна енергія, що прискорює розширення Всесвіту // Кинематика и физика небесных тел. – 2008. – Т. 24. – № 5. – С. 345—359.
 • Кулініч Ю. Еволюція сферично-симетричної пилоподібної хмари в LCDM моделях // Кинематика и физика небесных тел. – 2008. -Т.24. – № 3. – С. 169-185.
 • Венгльовська Б., Новосядлий Б. Спектр потужності збурень концентрації електронів в епоху космологічної рекомбінації // Журнал фізичних досліджень. – 2008. – Т. 12. – №3. – C. 3901.
 • Кулініч Ю., Новосядлий Б., Пелих В. Розвиток сферично-симетричного збурення в космологічних моделях із темною енергією. Наближення ідеальної рідини // Журнал фізичних досліджень. – 2007. -Т. 11. – № 4. – C. 473-480.
 • Новосядлий Б. C. Збурення концентрацій іонізованих фракцій в епоху космологічної рекомбінації // Бюлетень Української астрономічної асоціації. – 2007. – №22. – С. 28-29.
 • Новосядлий Б.C. Великомасштабна структура та параметри космологічної моделі спостережуваного Всесвіту. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. ГАО НАН України, Київ – 2007. – 36 с.
 • Новосядлий Б.C. Формування великомасштабної структури Всесвіту: теорія і спостереження // Журнал фізичних досліджень. – 2007. – Т.11.– №2.– С. 226-257.
 • Апуневич С., Венгльовська Б., Кулініч Ю., Новосядлий Б. WMAP-2006: космологічні параметри і великомасштабна структура Всесвіту // Кінематика і фізика небесних тіл. – 2007. – Т. 23. – №2. – С.67-82.
 • Apunevych S., Novosyadlyj B. Constraints on relic gravitational waves from CMB and LSS observations // Astrophysics and cosmology after Gamow / Proceedings of the Gamow memorial international conference, edited by G.S. Bisnovatyj-Kogan, S. Silich, E. Terlevich, R. Terlevich, A. Zhuk: Cambridge Scientific Publishers. – 2007. – P. 281-286.