Напрямки досліджень

 • Фізика змінних зір;
 • Фізика міжзоряного середовища;
 • Залишки наднових зір як джерела космічних променів та гамма випромінювання;
 • Будова Галактики;
 • Астрономічне приладобудування.

Працівники відділу є співвиконавцями держбюджетної теми АО-155Ф “Приховані компоненти та еволюційні стадії формування великомасштабної структури Всесвіту, галактик, зір і залишків наднових” (номер держреєстрації 0113U003059). Науковий керівник: д.ф.-м.н. ст.н.сп. Новосядлий Б.С., термін виконання: 1.01.2013-31.12.2015.

azt14_small
У відділі ведуться електрофотометричні спостереження затемнювано-подвійних зоряних систем з компонентами сонячного типу. На основі розв’язку кривих блиску, отриманих з допомогою рефлектора АЗТ-14, вивчається характер їх змінності та визначаються основні фотометричні елементи досліджуваних затемнювано-подвійних зірок.

Результат періодограмного аналізу кривих блиску затемнювано подвійних зірок по знехтуваним спостереженням програми ROTSE-I для 0h < RA < 6h.
Пояснення до таблиці.

603px-crab_nebula
Проводяться дослідження нетеплового випромінювання залишків наднових зір,моделюються процеси інжекції теплових електронів та їх прискорення на фронтах сильних ударних хвиль. Шляхом порівняння обчислених характеристик радіо, рентгенівського та гамма-випромінювання залишків наднових із спостережуваними визначаються основні фізичні параметри ударних хвиль, плазми та прискорених космічних променів у конкретних залишках наднових.
andromeda_galaxy
Продовжуються дослідження розподілу зоряних скупчень нашої і найближчих галактик у просторі основних фізичних характеристик за допомогою кластерного аналізу. Встановлюються основні фактори, які визначають властивості скупчень.
dzt800
Спільно з відділом технічного обслуговування телескопів ведуться роботи по створенню 80-см автоматизованого телескопа-рефлектора та багатоканального фотометра-поляриметра для спостережень зореподібних об’єктів різної природи.

Інструменти

Телескоп-рефлектор АЗТ-14
azt14
Головне дзеркало :
Діаметр 480 мм, фокусна відстань 2160 мм.
Система Кассегрена :
Діаметр гіперболічного дзеркала : 133 мм
Фокусна відстань системи : 7715 мм
Відносний отвір 1 : 16
Поле зору : 27 ′

Приймальна апаратура:
Астрофотометр фотоелектричний АФМ-6, оснащений оптоелектронним підсилювачем ФЕУ – 79, набором широкосмугових фільтрів – U, B, V, R, I фотометричної системи Джонсона- Моргана;
астроелектрофотометр АЕФ – 3 Л.
Періодограмний аналіз ( з допомогою Period 98.exe та Period04.exe ) зоряних кривих блиску, отриманих в результаті автоматичних оглядів неба – ROTSE-I та ASAS-3, з метою встановлення їх типу змінності.

Для виконання цієї роботи немає жодних істотних перешкод, а повідомлення про її виконання допоможе увійти до числа тих груп, які будуть обробляти результати спостережень майбутньої космічної місії GAIA ( 2010-2012 pp., ESA ).

Рефрактор Цейса
refractor2
Діаметер об’єктива : 130 мм
Фокусна відстань : 2400 мм
Поле зору : 8`
Телескоп має набір окулярів з фокусною відстанню від 10 до 100 мм для візуальних спостережень та пристосування для встановлення ПЗЗ-камери для фотографічних. Оснащений шукачем з полем зору 2 градуси та механічним годинниковим веденням виробництва Gustav Heyde. Використовується в навчальному процесі та для екскурсій зоряним небом.

Публікації

 • Novosyadlyj B. Voids in the Cosmic Web as a probe of dark energy / Novosyadlyj B., Tsizh M. // Condens. Matt. Phys. – 2017. – V. 20. – id. 13901. – 10 p.
 • Acero F. Prospects for Cherenkov Telescope Array Observations of the Young Supernova Remnant RX J1713.7-3946 / Acero F., …, Novosyadlyj B., …, Sergijenko O. [et al.] // Astrophys. J. – 2017. – V. 840. – id. 74 (14 p.).
 • Sushch I. Gamma-Gamma Absorption in the γ-ray Binary System PSR B1259-63/LS 2883 / Sushch I., van Soelen B. // Astrophys. J. – 2017. – V. 837. – id. 175 (9 p.).
 • Petruk O. Radio polarization maps of shell-type SNRs II. Sedov models with evolution of turbulent magnetic field / Petruk O., Bandiera R., Beshley V., Orlando S., Miceli M. // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. – 2017. – V. 470. – P. 1156-1176.
 • Sushch I. Radio observations of the region around the pulsar wind nebula HESS J1303-631 with ATCA // Sushch I., Oya I., Schwanke U., Johnston S., Dalton M.L. // Astron. Astrophys. – 2017. – V. 605. – id. A115 (7 p.).
 • Novosyadlyj B. Molecules in the early universe / Novosyadlyj B., Sergijenko O., Shulga V.M. // Kinematics and Physics of Celestail Bodies. – 2017. – V. 33. – I. 6. – P. 255-264.
 • Sergijenko O. Observational constraints on tensor perturbations in cosmological models with dynamical dark energy / Sergijenko O. // Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. – 2017. – V. 10. – No. 2. – P. 411-414.
 • Acero F. The CTA Consortium, represented by Rene A. Ong, Cherenkov Telescope Array: The Next Generation Gamma-ray Observatory / Acero F., …, Novosyadlyj B., …, Sergijenko O. [et al.] // PoS(ICRC2017). – 2017. – 1071 (5 p.).
 • Acero F. The CTA Consortium represented by A.Morselli, The Dark Matter Programme of the Cherenkov Telescope Array / Acero F., …, Novosyadlyj B., …, Sergijenko O. [et al.] // PoS(ICRC2017). – 2017. – 921 (8 p.).
 • Неоменко Р. Динамiка розширення Всесвiту в моделях iз додатковою взаємодiєю мiж темною енерґiєю та темною матерiєю / Неоменко Р., Новосядлий Б., Сергiєнко О. / Журнал фізичних досліджень. – 2017. – Т. 21. – № 3. – 3901 (8 с.).
 • Acharya B.S. The CTA Consortium, Science with the Cherenkov Telescope Array / Acharya B.S., …, Novosyadlyj B., …, Sergijenko O. [et al.] // arXiv:1709.07997 – https://arxiv.org/abs/1709.07997 – 211 p.
 • Novosyadlyj B. Dynamics of minimally coupled dark energy in spherical halos of dark matter / Novosyadlyj B., Tsizh M., Kulinich Yu. // Gen. Rel. Grav. – 2016. – V. 48. – id. 30 (24 p.).

 • van Soelen B. Optical spectroscopy of PSR B1259-63/LS 2883 during the 2014 periastron passage with the Southern African Large Telescope / van Soelen B., Väisänen P., Odendaal A., Klindt L., Sushch I., Meintjes P. J. // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. – 2016. – V. 455. – P. 3674-3679.

 • Neomenko R. Dynamics of expansion of the Universe in the models with nonminimally coupled dark energy / Neomenko R., Novosyadlyj B. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – 2016. – V. 32. – I. 4. – P. 157-171.

 • Novosyadlyj B. Evolution of density and velocity profiles of dark matter and dark energy in spherical voids / Novosyadlyj B., Tsizh M., Kulinich Yu. // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. – 2016. – V. 465. – P. 482-491.

 • Novosyadlyj B. Voids as a test for dark energy models / Novosyadlyj B., Tsizh M. // Journal of Physical Studies. – 2016. – V. 20. – I. 3. – P. 3998-8.

 • Tsizh M. Dependence of the evolution of 3-component supercluster size halo on dark energy parameter / Tsizh M., Novosyadlyj B., Kulinich Yu. // Journal of Physical Studies. – 2016. – V. 20. – I. 3. – P. 3998-9-3998-10.

 • Sergijenko O. B-mode polarization from primordial gravitational waves: theory and observations / Sergijenko O., Novosyadlyj B. // Journal of Physical Studies. – 2016. – V. 20. – I. 3. – P. 3998-13.

 • Neomenko R. The impact of dark energy — dark matter interaction on the expansion of the Universe / Neomenko R., Novosyadlyj B. // Journal of Physical Studies. – 2016. – V. 20. – I. 3. – P. 3998-4.

 • Ціж М. Формування сферичних порожнин в моделях Всесвiту з темною енергiєю / Ціж М., Новосядлий Б. / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія. – 2016. – Т. 53. – с. 32-36.

 • Tsizh M. Evolution of density and velocity profiles of matter
  in large voids /
  Tsizh M., Novosyadlyj B. // Advances in Astronomy and Space Physics. – 2016. – V. 6. – I. 1. – P. 28-33.

 • Nazarenko A. V. Relativistic Kinematics of Two-Parametric Riemann Surface in Genus Two / Nazarenko A. V., Kulinich Yu. A. // Hadronic J. – 2016. – V. 39 (2). – P. 181-198.

 • .Sergijenko O. Scalar Fields with Barotropic Equation of State: Quintessence Versus Phantom / Sergijenko O., Novosyadlyj B. // The Thirteenth Marcel Grossmann Meeting: On Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Astrophysics and Relativistic Field Theories. – Proceedings of the MG13 Meeting on General Relativity (in 3 Volumes). Edited by ROSQUIST KJELL ET AL. Published by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2015. – ISBN #9789814623995. – Р. 1537 – 1539.

 • Tsizh M. Distribution of dark energy in the vicinity of compact objects / Tsizh M., Novosyadlyj B., Kulinich Yu. / arXiv:1412.7323

 • Sushch I. Radio Observations of the Pulsar Wind Nebula HESS J1303-631 Field of View with ATCA / Sushch I., Oya I., Schwanke U., Johnston S., Dalton M. / arXiv:1509.01427. – 2015.

 • Sushch I. Role of the disk environment in the gamma-ray emission from the binary system PSR B1259-63/LS 2883 / Sushch I., Boettcher M. / arXiv:1509.01433. – 2015.

 • van Soelen B. Optical spectroscopy of PSR B1259-63/LS 2883 during the 2014 periastron passage with the Southern African Large Telescope / van Soelen B., Väisänen P., Odendaal A., Klindt L., Sushch I., Meintjes P.J. / eprint arXiv:1511.01224. – 2015.

 • Tsizh M. Dynamics of dark energy in collapsing halo of dark matter / Tsizh M., Novosyadlyj B. // Advances in Astronomy and Space Physics. – 2015. – V. 5. – Р. 51 – 56.

 • Вавилова І.Б. Астрокосмічні бази даних для досліджень мультихвильових і космологічних властивостей позагалактичних об’єктів / Вавилова І.Б., Іващенко Г.Ю., Бабик Ю.В., Сергієнко О.М., Добричева Д.В., Торбанюк О.О., Василенко А.А., Пулатова Н.Г. // Космічна наука і технологія. – 2015. – № 5. – C. 10-18.

 • Petruk O. Radio, X-ray and gamma-ray surface brightness profiles as powerful diagnostic tools for non-thermal SNR shells / Petruk O., Orlando S., Beshley V., Bocchino F. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2011. – V. 413. – P. 1657–1670.
 • Petruk O. Observational constraints on the modeling of SN1006 / Petruk O., Beshley V., Bocchino F., Miceli M., Orlando S. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2011. – V. 413. – P. 1643–1656.
 • Orlando S. Effects of non-uniform interstellar magnetic field on synchrotron X-ray and inverse-Compton γ-ray morphology of supernova remnants / Orlando S., Petruk O., Bocchino F., Miceli M.// Astronomy & Astrophysics. – 2011. – V. 526. – id. A129 (15 p.)
 • Petruk O. Constraints on magnetic field strength in the remnant SN 1006 from its nonthermal images / Petruk O., Kuzyo T., Bocchino F. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2011. – V. 417. – P. 1641–1653.
 • Beshley V. Hadronic γ-ray images of Sedov supernova remnants / Beshley V., Petruk O. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2011. – V. 417. – P. 1654–1664.
 • Петрук О. Гамма-випромінювання залишків наднових зір / Петрук О. // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 134 – 150.
 • С. Апуневич Екологічний моніторинг навколоземного простору / С. Апуневич, А. Білінський, Я. Благодир, Н. Вірун, Е. Вовчик, К. Мартинюк-Лотоцький // 14-ий міжнародний наук.-техн. симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища. GPS та GIS технології” : зб. наук. праць. – Львів : Львівське Астрономо-геодезичне товариство, 2009. – С. 196–198.
 • Ейгенсон О.М. Огляд робіт, які містять статистичні характеристики зоряних скупчень у близьких галактиках // Журнал фізичних досліджень. — 2009.–Т.13.–№3,–С.260.
 • Petruk O., Bocchino F., Miceli M., Dubner G., Castelletti G., Orlando S., Iakubovskyi D., Telezhinsky I. Predicted gamma-ray image of SN1006 due to inverse Compton emission // MNRAS, 2009, 399, 157-165.
 • Miceli M., Bocchino F., Iakubovskyi D., Orlando S., Telezhinsky I., Kirsch M.G.F., Petruk O., Dubner G., Castelletti G. Thermal emission, acceleration processes and X-ray emitting ejecta in SN1006 // Astronomy & Astrophysics, 2009, 501, 239-249.
 • Petruk O., Beshley V., Bocchino F., Orlando S. Some properties of synchrotron radio and inverse-Compon gamma-ray images of supernova remnants // MNRAS, 2009, 395, 1467-1475.
 • Petruk O., Beshley V., Bocchino F., Orlando S., Telezhinsky I., Kirsch M.G.F., Dubner G., Castelletti G. Aspects angle for interstellar magnetic field in SN 1006 // MNRAS, 2009, 393, 1034-1040.
 • Петрук О.Л., Бешлей В.В., Синхротронне випромінювання залишків наднових зір в рентґенівському діапазоні. Експоненційне обрізання спектру електронів // Кінематика і фізика небесних тіл. – 2008. – Т. 24. – № 3. – С. 216-230.
 • Ейгенсон О.М. Статистика діаграм колір-величина кулястих скупчень // Журнал фізичних досліджень. – 2007. – Т. 11. – № 4. – С.461-462.
 • Благодир Я.Т., Бiлінський А.І., Вірун Н.В., Вовчик Е.Б., Логвиненко О.О. До питання про класифікацію спостережувальних кривих блиску ШСЗ // Сборник материалов Международной научной конференции «Изучение обьектов околоземного пространства и малых тел Солнечной системы» . – Николаев, Аттол, 2007. – С.136-141.
 • Петрук О., Бешлей В. Синхротронне та теплове випромінювання залишків наднових зір в рентгенівському діапазоні. Слабкі радіаційні втрати електронів // Кінематика і фізика небесних тіл. – 2007. – Т. 23, № 1. – С. 25 – 39.
 • Orlando S., Bocchino F., Reale F., Peres G., Petruk O. On the origin of asymmetries in bilateral supernova remnants // Astronomy & Astrophysics. – 2007. – V. 470. – P. 927 – 939.
 • Malynych S., Moroz I., Kurlyak V. Optical extinction spectra of the aqueous suspensions of nanoparticles // Ukr. J. Phys. Opt. – 2007. – V8(1). – P. 54 – 59.
 • Malynych S., Chumanov G. Extinction spectra of quasi-spherical sub-micron particles // J. Quant. Spectrosc. Rad. Transfer. – 2007. – V 106(1-3). – P. 297-303.

Тези:

 • Beshley V., Petruk O. Synchrotron emission of supernova remnants in X-rays // Молодіжна наукова конференція з астрономії та космічної фізики / Тези доповідей, 23 – 28 квітня 2007 р. – Київ, 2007. – С. 19.
 • Orlando S., Bocchino F., Petruk O. Supernova remnants in nonuniform medium and nonuniform magnetic field: synchrotron morphology and prospects for microphysics // 7 Міжнародна конференція “Релятивістська астрофізика, гравітація, космологія” / Тези доповідей, 23 – 25 травня 2007 р. – Київ, 2007. – С. 12.
 • Orlando S., Bocchino F., Reale F., Peres G., Petruk O. On the origin of asymmetries in bilateral supernova remnants // Endpoints and Interactions: Workshop on the future of supernova remnant research / Programme and abstracts, May 24 – 25, 2007. – Honolulu, Hawaii, 2007. – P. 14.
 • Beshley V., Petruk O. Magnetic field amplification in supernova remnant shocks // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2007” / Тези доповідей, 22 – 24 травня 2007. – Львів, 2007. – С. А1.
 • Благодыр Я.Т., Вовчик Е.Б., Логвиненко О.О., Мартынюк-Лотоцкий К.П., Билинский А.И., Клым Б.П., Почапский Е.П. Электрофотополяриметр для наблюдений ИСЗ на АО ЛНУ // Международная конференция «Наблюдение околоземных космических объектов» / Тезисы докладов. – Звенигород (Россия), 2007. – Доступний тут
 • Апуневич С.В., Билинский А.И., Благодыр Я.Т., Вирун Н.В., Вовчик Е.Б., Логвиненко А.А., Мартынюк-Лотоцкий К.П. От первого ИСЗ до сегодняшних дней (история станции 1031 г.Львов) // Международная конференция “Околоземная Астрономия” / Тезисы докладов, 3-7 сентября 2007 . -Терскол, 2007. – С.5.
 • Beshley V., Petruk O. Surface brightness distribution of synchrotron emission of supernova remnants in X-rays // 15 молодіжна наукова конференція з астрономії та космічної фізики / Тези доповідей, 14-19 квітня 2008. – Київ, 2008. – С. 18.
 • Petruk О., Beshley V. Approximation of the gamma-ray emissivity due to inverse-Compton process and gamma-ray images of supernova remnants // VIII Міжнародна Конференція „Релятивістська астрофізика, гравітація, космологія” / Тези доповідей, 21-23 травня 2008. – Київ, 2008. – С. 24.
 • Petruk O., Telezhinsky I., Iakubovskyi D., Kirsch M. G. F., Dubner G., Castelletti G., Bocchino F., Miceli M. X-ray emission of the shock of SN1006. Constraints on electron kinetics // The X-ray Universe 2008 / Abstract Book, 27-30 May 2008. – Granada, Spain, 2008. – P. 69.
 • Bocchino F., Telezhinsky I., Iakubovskyi D., Kirsch M., Dubner G., Casteletti G., Petruk O., Miceli M. The outer shock of SN1006 // 37th COSPAR Scientific Assembly / Abstract CD, 13-20 July 2008. – Montreal, Canada, 2008. – C. E13-0008-08.
 • Bandiera R., Petruk O., On the origin of some empirical relations in supernova remnant samples // 37th COSPAR Scientific Assembly Assembly / Abstract CD, 13-20 July 2008. – Montreal, Canada, 2008. – C. E13-0026-08.
 • Петрук О., Бешлей В. Властивості розподілу поверхневої яскравості залишків Наднових в радіо-, рентгенівському та гамма-діапазонах // V наукова конференція пам’яті Б.Т.Бабія “Вибрані питання астрономії та астрофізики” / Тези доповідей, 6-8 жовтня 2008. – Львів, 2008. – С. 67.
 • Ейгенсон О.М. Галактичний розподіл розсіяних скупчень // V наукова конференція “Вибрані питання астрономії та астрофізики” / Тези доповідей, 6-8 жовтня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 37.
 • Касеркевич В.С. Реалізація модифікованого методу електрофотометричних досліджень блиску для затемнювано подвійних зірок DI Cam та V363 And // П’ята наукова конференція “ Вибрані питання астрономії та астрофізики “, 6-8 жовтня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 44.
 • V.Beshley, O.Petruk, Very-high energy gamma-ray images of supernova remnants due to inverse-Compton scattering // 16 молодіжна наукова конференція з астрономії та космічної фізики (Київ, 27 квітня – 2 травня 2009). Тези. – Київ, 2009. – с.22-23
 • Iakubovskyi D., Miceli M., Bocchino F., S.Orlando, Telezhinsky I., Kirsch M., Petruk O., Dubner G., Castelletti G. Thermal and nonthermal X-ray emission from SN1006 // 16 молодіжна наукова конференція з астрономії та космічної фізики (Київ, 27 квітня – 2 травня 2009). Тези. – Київ, 2009. – с.21
 • В.Бешлей, О.Петрук, Карти поверхневої яскравості залишків наднових зір внаслідок нетеплового випромінювання електронів // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2009” / Тези доповідей, 20 – 22 травня 2009. – Львів, 2009. – С. B2.
 • V. Beshley, O. Petruk, Nonthermal images of Supernova Remnants // IX Міжнародна Конференція „Релятивістська астрофізика, гравітація, космологія” (Київ, 27 – 29 травня, 2009). Тези. – Київ, 2009. – с. 20
 • O.Petruk, F.Bocchino, M.Miceli, G.Dubner, G.Castelletti, S.Orlando, D.Iakubovskyi, I.Telezhinsky, Leptonic origin of the gamma-ray image of SN 1006 // IX Міжнародна Конференція „Релятивістська астрофізика, гравітація, космологія” (Київ, 27 – 29 травня, 2009). Тези. – Київ, 2009. – с. 24.
 • V.Beshley, O.Petruk, Very-high energy gamma-ray images of supernova remnants due to inverse-Compton scattering // 4-th Gamow International Conference in Odessa “Astrophysics and Cosmology after Gamow: recent progress and new horizons” (Одеса, 17-23 серпня 2009). Тези. – Одеса, 2009. – с. 25