Міжнародна академія астронавтики, заснована у 1960 році з ініціативи одного із піонерів ракетобудування Т. фон Кармана, відзначила своєю нагородою 2016 року в категорії «Найкраща книга в галузі фундаментальних наук» тритомне видання «Dark energy and dark matter in the Universe» авторського колективу науковців Львівського національного університету імені Івана Франка (Б. Новосядлий), Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України (В. Пелих), Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України (Ю. Штанов, О. Боярський, Д. Якубовський), Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова (О. Жук), Радіоастрономічного інституту НАН України (В. Шульга, В. Цвєткова), Київського національного університету імені Тараса Шевченка (В. Жданов, О. Александров, Б. Гнатик, О. Павленко, С. Сєргєєв), Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (Ю. Болотін), Інституту ядерних досліджень НАН України (Ф. Даневич, В. Кобичев, В. Третяк) і  Головної астрономічної обсерваторії НАН України (П. Берцик, Я. Павленко, Л. Пілюгін, І. Вавилова, Ю. Бабик). Монографія побачила світ у 2013-2015 рр. у серії «Українська наукова книга іноземною мовою» Видавничого дому «Академперіодика» НАН України.

ВІТАЄМО!

Докладніше: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/view.aspx?MessageID=2720

iaa_award_for_book_on_dark_energy_and_matter_1