АСТРОНОМІЧНИЙ

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ

СЛОВНИК

За загальною редакцією І.А.Климишина та А.О.Корсунь