АСТРОНОМІЧНИЙ

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ

СЛОВНИК

За загальною редакцією І.А.Климишина та А.О.Корсунь

 

Вступ

Шановний читачу!

Цей порівняно невеликий за обсягом Астрономічний Енциклопедичний Словник підготовлений у Головній астрономічній обсерваторії Національної Академії Наук України і є першим виданням такого типу в Україні. У ньому наведено близько 3000 статей з астрономії, космонавтики, фізики та інших суміжних наук за станом на початок 2000 року. Описані у ньому терміни увійшли до української лексики в різні періоди - від середньовіччя до сучасності. Термінологічний склад енциклопедичного словника практично повністю охоплює всі галузі знань стосовно будови та розвитку Всесвіту. В ньому наведено також інформацію про більші обсерваторії світу, астрономічні прилади, видання тощо, є короткі довідки про життя й діяльність видатних астрономів світу.

За основу тексту Енциклопедичного словника взято рукопис "Довідника з астрономії", який ще 10 років тому підготували А.О. Корсунь, Л.Р. Лісіна та Л. С. Пілюгін (ГАО НАН України). Вони й стали головними авторами АЕС. У підготовці окремих статей також взяли участь: від ГАО НАН України  - Г.У. Ковальчук (фізика зір), Р.І. Костик, К.В. Алікаєва, К.О. Бурлов-Васильєв (фізика Сонця), М.М. Перетятко (оптика, астрономічні прилади), В.С. Кислюк (Місяць), Л.М. Шульман (комети), Е.Г. Яновицький (теорія випромінювання), А.О. Корсунь, М.Г. Родрігес (персонали); від Астрономічної обсерваторії Київського університету: В.О. Данилевський (астрометрія), В.І. Іванчук (фізика Сонця). Окремі статті взято із видання І.А. Климишина та В.В, Тельнюка-Адамчука "Шкільний астрономічний довідник" (Київ: Рад. школа, 1990). У підготовці рукопису до друку суттєву допомогу надали К.М. Ненахова і О.В. Переход, а підготовку компютерного макета рукопису "Астрономічного Енциклопедичного Словника" виконали співробітники відділу фізики Сонця ГАО НАН України, особливо І.Є. Васильєва та редактор тексту М.Я. Орлов.

Річ ясна, видання книги такого обсягу виявилося дуже нелегкою проблемою "у цей час і в цьому місці". Тому як авторам, так і редакторам АЕС довелося декілька разів робити суттєві зміни й доповнення до багатьох статтей, навіть "до невпізнання" переробляти їх. Найважчою, однак, виявилася справа публікації книги. І тут "укладач цих рядків" з великою прємністю і пошаною зазначає: не тримав би читач АЕС в руках, якби не багаторічна зацікавленість у цьому ректора Львівського національного університету ім. Івана Франка проф. І.О. Вакарчука, якби не справді титанічні зусилля директора інформаційно-обчислювального центру ЛНУ доц.  Р.Є. Рикалюка, працівників цього ІОЦ, як і часто зовні непомітна, але дуже важлива і вагома допомога співробітника Астрономічної обсерваторії ЛНУ П.О. Олійника. На найвищу ж похвалу і вдячність заслуговує редактор книги М.М. Мартиняк, бо саме завдяки подиву гідній ерудиції, а ще не менш подиву гідній працьовитості Читач отримує цю книгу і тепер. І безперечно, - завдяки п. М.М. Мартиняк - на майбутнє залишається взірець: не лише про що, але і як треба писати АЕС.